Економічний словник довідник - 2020


Валютний курс

Валютний курс — ціна даної валюти, виражена в іншій валюті. В. к. конвертованої національної грошової одиниці встановлюється на основі співвідношення попиту і пропозиції на ті чи інші валюти, стану платіжного балансу, рівня інфляції та інших факторів. Якщо попит перевищує пропозицію, відбувається зростання В. к. І навпаки, якщо пропозиція національної валюти перевищує попит на неї/що характерно, як правило, для інфляційних періодів розвитку, коли всі суб'єкта ринкових відносин намагаються позбутися грошей, що втрачають купівельну спроможність, знецінюються/, відбувається зниження В. к. Таким чином, основою визначення В. к. є співвідношення купівельної спроможності національних валют, які виражають середні національні рівні цін на товари і послуга, Фактором, що суттєво впливає на В. к„ є стан зовнішньоторгового балансу країни. При перевищенні експорту над імпортом /активному сальдо/ зростає попит на валюту даної країни за кордоном, оскільки вона потрібна для оплати експортованих товарів, що впливає на підвищення В. к. Якщо ж імпорт у вартісному виразі перевищує експорт /пасивне сальдо/, то для його оплати необхідна купівля даною країною іноземної валюти, що призводить до зростання пропозиції національної валюти і зниження на цій основі В. к. Занижений В. к. підвищує ефективність експорту, але знижує ефективність імпорту, сприяє притоку іноземного капіталу. Завищений В. к. підвищує ефективність імпорту, але знижує ефективність експорту, стимулює відтік іноземного капіталу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити