Тлумачний словник економіста

Рахунок (счет) – 1. У бухгалтерському обліку – засіб економічного групування об'єктів обліку, поточного відображення та оперативного контролю за рухом і станом коштів, джерел їх формування і господарських процесів. Кожен Р. має дві протилежні за своїм призначенням сторони – дебет і кредит. Підсумки записів по дебету і кредиту рахунків називаються оборотами, а різниця між ними – сальдо. 2. Форма документа, який виписується постачальником покупцеві і дає відомості про товар, що реалізується (назва, кількість, ціна, загальна сума тощо) та реквізити постачальника (назва, банківські реквізити, підписи, відтиск печатки), номер та дата. Р. служить підставою для перерахування коштів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити