Тлумачний словник економіста

Ринкова економіка (рыночная экономика) – тип господарства, головним регулятором і рушійною силою розвитку якого є ринок. Р.е. характеризується: повною самостійністю і незалежністю господарських агентів, їх повною відповідальністю за результати своєї господарської діяльності; розвинутою мережею горизонтальних господарських зв'язків; вільним ціноутворенням на переважну більшість товарів; відсутністю дефіцитів на товарному ринку та конкуренцією виробників, стабільною фінансовою та грошовою системами; відкритістю економіки щодо світового ринку; державним впливом на ринок передусім економічними методами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити