Тлумачний словник економіста

Функції управління (функции управления) – планування, організація, мотивація, контроль. Планування – це сукупність методів, засобів, дій, що забезпечують спрямованість зусиль всього колективу на досягнення спільної мети. Організація – це процес створення структури підприємства, яка дає можливість людям ефективно співпрацювати для досягнення спільної мети. Мотивація – це процес спонукання до діяльності заради досягнення спільної мети організації. Менеджер повинен зацікавити кожного виконавця в необхідності і доцільності плідної праці. Контроль – це перевірка відповідності фактичного стану речей визначеній меті. Він полягає у встановленні певних стандартів, вимірюванні фактично досягнутих результатів і коригуванні, якщо результати істотно відрізняються від встановлених стандартів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити