ПІДПРИЄМНИЦТВО

Розділ 6

РОЗРАХУНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Радикальні зміни в економіці України, які відбулися в 90-ті роки минулого століття пов'язані насамперед з трансформацією господарського механізму і приведенням матеріально-технічної бази у відповідність до досягнень світової науки і техніки. В сучасному економічному середовищі, розвиток якого здебільшого визначається конкуренцією, і успіхи, і невдачі суб'єктів підприємництва, особливо в галузях матеріального виробництва, можна безперечно пояснити їх здатністю до об'єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання наявного і прогнозного фінансового стану підприємства.

Саме злободенність фінансової проблематики пояснює той факт, що вона постійно перебуває в полі зору керівництва держави, так чи інакше порушується в багатьох законодавчих та інших нормативних актах, різні її аспекти обговорюють науковці і публіцисти. Питання фінансового стану підприємства має комплексний характер, а тому досліджується з організаційного, правового, фінансового, економіко-статистичного аспектів.

Зазначене підвищує роль фінансового аналізу в оцінці фінансових результатів діяльності і насамперед наявність, розміщення і використання капіталу та доходів. Результати такого аналізу потрібні власникам, кредиторам, інвесторам, постачальникам, податковим та статистичним службам, менеджерам та керівникам підприємств.

Застосування методики системного аналізу і синтезу фінансової діяльності уможливлює поєднання двох принципів дослідження — “від простого до складного” і “від загального до часткового”. Відповідно до цих принципів необхідно, по-перше, визначитися зі змістом загальних понять і їхніх зв'язків, а по-друге, необхідно розглянути конкретні проблеми фінансового аналізу.

 

6.1. СУТНІСТЬ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

Фінанси підприємств виражають відносини економічного базису, а саме — ту частину відносин, що пов'язана з формуванням і використанням фінансових ресурсів для відтворення і розвитку економіки. Фінанси торкаються широкого кола проблем, ними займаються фахівці всіх напрямів. Фінанси підприємств стимулюють або обмежують розвиток окремих галузей і виробництв, створюють передумови зниження витрат виробництва і обігу, підвищення конкурентоспроможності продукції на ринку.

Фінанси підприємств як наука не розкривають “таємниць” збагачення, одержання великих доходів, досягнення фінансового успіху. Однак вони підказують напрями, способи і методи; дають рекомендації, за яких економічних умов можна досягти ділового успіху.

Фінанси підприємств виражають грошові відносини, що виникають у процесі виробничо-економічної діяльності і функціонування, забезпечують процес виробництва й одержання прибутку.

Вирізняють три основні функції фінансів підприємств: відтворювальну, розподільчу і контрольну:

• відтворювальна функція — це забезпечення збалансованого руху матеріальних і фінансових ресурсів підприємства на всіх стадіях кругообігу капіталу в процесі простого і розширеного відтворення;

• розподільча функція фінансів тісно пов'язана з відтворювальною функцією, адже дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг зазнає розподілу і перерозподілу. У процесі підприємницької діяльності здійснюється розподіл фінансових ресурсів;

• контрольна функція полягає в контролі за реальним грошовим обігом, формуванням фондів коштів. Контрольна функція фінансів не існує окремо, сама по собі, вона пов'язана з відтворювальною і розподільчою функціями.

Необхідність існування фінансів підприємства пояснюється потребою у ресурсах, необхідних для нормальної діяльності підприємства. Завдяки фінансовим ресурсам забезпечуються потреби виробництва в оборотному капіталі, інвестиціях. На рис. 6.1 показано основні фінансові ресурси підприємства і джерела їх формування.

 

 

Рис. 6.1. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства

Визначень фінансових ресурсів підприємства, фінансового менеджменту та фінансового аналізу багато, і вони пов'язані між собою.

Фінансові ресурси підприємства — це економічна категорія, фінансовий менеджмент — це діяльність, спрямована на використання фінансових ресурсів, яка є частиною системи економічного управління підприємства, а фінансовий аналіз — це інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.