Фінанси - навчальний посібник

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ

Розділ 1. Передумови виникнення, сутність та функції фінансів


1. Фінанси це:

а) гроші;

б) економічні відносини, пов’язані з формуванням, розподілом та використанням фондів грошових коштів;

в) економічні відносини, пов’язані з виробництвом і реалізацією продукції;

г) грошові потоки.


2. Двоїстий характер фінансів проявляється в тому, що:

а) з одного боку — це фінансові відносини, а з другого — це фінансові ресурси;

б) з одного боку — це централізовані грошові фонди, а з другого — децентралізовані;

в) з одного боку — це фінансові ресурси, а з другого — це фінансові резерви;

г) з одного боку — це розподіл ВВП, а з другого — перерозподіл ВВП.


3. Фінанси виконують такі функції:

а) розподільчу і контрольну;

б) розподільчу і накопичувальну;

в) накопичувальну і контрольну;

г) правильної відповіді немає.


4. Об’єктивними передумовами функціонування фінансів є:

а) товарно-грошові відносини, функціонування держави, дія економічних законів;

б) існування держави, дія закону вартості, потреби розширеного відтворення;

в) економічний розвиток суспільства, дія економічних законів, потреби розширеного відтворення;

г) товарно-грошові відносини, функціонування держави.


5. Для фінансових відносин характерним є рух коштів, а саме:

а) поворотний та оплатний;

б) примусовий, обов’язковий, безповоротний та безоплатний;

в) безповоротний та оплатний;

г) необов’язковий та поворотний.


6. Фінансові відносини охоплюють:

а) сферу матеріального виробництва;

б) невиробничу сферу;

в) як виробничу так і невиробничу сфери;

г) правильної відповіді немає.


7. Розподільча функція фінансів здійснюється з:

а) первинним розподілом ВВП;

б) вторинним розподілом (перерозподілом) ВВП;

в) контролем за розподілом ВВП до відповідних фондів;

г) розподілом та перерозподілом ВВП через фінансову систему.


8. Суть контрольної функції фінансів полягає у:

а) тому, що фінанси виступають інструментом контролю за формуванням і використанням доходів суб’єктів фінансових відносин;

б) контролі за доходами юридичних осіб;

в) контролі за формуванням централізованих фондів грошових коштів;

г) у контролі за ефективністю використання банківського кредиту.


9. Взаємозв’язок між грошовими та фінансовими відносинами полягає в тому, що:

а) фінансові відносини є передумовою виникнення грошових відносин;

б) всі грошові відносини є фінансовими;

в) всі фінансові відносини є грошовими;

г) правильної відповіді немає.


10. Фінансові ресурси це:

а) грошові фонди, які створюються в процесі розподілу, перерозподілу та використання ВВП за певний період;

б) економічні відносини, що складаються під час створення та розподілу грошових доходів (накопичень) у держави та суб’єктів господарювання;

в) сукупність централізованих і децентралізованих фондів цільового призначення;

г) правильної відповіді немає.


11. Чим відрізняються фінанси від грошей:

а) змістом;

б) функціями;

в) змістом і функціями;

г) правильної відповіді немає?


12. Функції фінансів — це засіб прояву:

а) сутності фінансів;

б) суспільного призначення фінансів;

в) правильні відповіді а і б;

г) правильної відповіді немає.


13. Фінансові відносини виникають:

а) на стадії обміну;

б) на стадії виробництва;

в) на стадії обміну і виробництва;

г) правильної відповіді немає.


14. Наявність фінансових відносин у державі є:

а) суб’єктивним фактором;

б) об’єктивною необхідністю.

в) правильні відповіді а і б;

г) правильної відповіді немає.


15. Суб’єктами фінансових відносин є:

а) валовий внутрішній продукт;

б) держава, підприємства, громадяни;

в) доходи, податки, збори;

г) усі відповіді правильні.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити