ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ

Розділ 3. Фінансова політика і фінансовий механізм

 

1. Складовими фінансового механізму є:

а) фінансові методи, фінансові важелі, правове забезпечення нормативне й інформаційне забезпечення;

б) фіскальна політика;

в) податки і державні видатки;

г) усі відповіді правильні.

 

2. Фіскальна політика може бути:

а) стимулювальною;

б) стримуючою;

в) автоматичною;

г) усі відповіді правильні.

 

3. У складі фінансової політики виділяють:

а) бюджетно-податкову, грошово-кредитну;

б) інвестиційна, валютна;

в) страхова, митна;

г) усі відповіді правильні.

 

4. Суть фінансового планування полягає у:

а) визначенні організаційно-правових форм підприємств;

б) проведенні оцінки фінансової стратегії;

в) визначенні фінансових можливостей держави для забезпечення розвитку її економіки;

г) правильної відповіді немає.

 

5. Як співвідносяться поняття «фінансова політика» і «фінансовий механізм»:

а) фінансова політика реалізується через фінансовий механізм;

б) фінансовий механізм визначає фінансову політику;

в) фінансова політика немає відношення до фінансового механізму;

г) усі відповіді правильні?

 

6. Фінансова політика — це:

а) дія економічних законів у фінансовій сфері;

б) діяльність підприємств, організацій та установ у сфері фінансів;

в) сукупність фінансових розподільчих і перерозподільних заходів, які здійснює держава через фінансову систему;

г) правильної відповіді немає.

 

7. Фінансовий механізм — це:

а) фінансові відносини з приводу розподілу ВВП;

б) сукупність суб’єктів і об’єктів фінансового розподілу;

в) система встановлених державою форм та методів організації фінансових відносин, інструментів та важелів впливу на соціально-економічний розвиток суспільства;

г) усі відповіді правильні?

 

8. Нормативне забезпечення функціонування фінансового механізму не включає:

а) інструкції, нормативи;

б) норми, методичні вказівки;

в) кредити;

г) правильної відповіді немає.

 

9. Методами фінансового планування є:

а) нормативний;

б) балансовий;

в) метод коефіцієнтів;

г) усі відповіді правильні?

 

10. Фіскальна політика — це:

а) бюджетно-податкова політика;

б) кредитна політика;

в) правильної відповіді немає;

г) правильні відповіді а і б.

 

11. За характером заходів і часом їх здійснення фінансова політика поділяється на:

а) фінансову тактику і фінансову стратегію;

б) фінансову стратегію і бюджетне регулювання;

в) оперативну і фінансову політику і фінансову тактику;

г) фінансову стратегію і податкову політику.

 

12. Фінансова стратегія держави — це:

а) сформована система довгострокових цілей фінансової діяльності і найефективніших шляхів їх досягнення, які визначаються фінансовою ідеологією;

б) напрями, форми і методи використання фінансових ресурсів;

в) система принципів і методів розроблення та реалізації управлінських рішень, пов’язаних з рухом фінансових ресурсів;

г) процес визначення оптимальної структури капіталу.

 

13. До фінансових важелів і стимулів належать:

а) процес формування і використання фінансових ресурсів на макро- і мікрорівнях економіки;

б) нормативно-правове забезпечення господарсько-фінансової діяльності;

в) форми і методи формування і використання фінансових ресурсів, які одночасно виступають як система фінансових показників, норм, нормативів, використовуваних у фінансових відносинах;

г) система управління фінансами.

 

14. Фінансове регулювання здійснюється через:

а) систему норм і нормативів які характеризують певний рівень забезпечення видатків, різних видів витрат фінансових ресурсів;

б) ліміти;

в) фінансові резерви;

г) всі відповіді правильні.

 

15. Фінансове забезпечення здійснюється в таких формах:

а) самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування;

б) кредитування і акціонування;

в) самофінансування, кредитування, бюджетні асигнування і акціонерний капітал;

г) бюджетне фінансування і кредитування.

 

16. Фінансове планування — це:

а) діяльність щодо формування та використання цільових централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів, які спрямовуються на розширене відтворення та на задоволення поточних потреб держави;

б) засіб впливу фінансових відносин на господарський процес;

в) сукупність фінансових методів і форм організації фінансових відносин, інструментів та важелів впливу на соціально- економічний розвиток суспільства;

г) правильної відповіді немає.

 

17. До основних методів фінансового планування належать:

а) балансовий метод;

б) нормативний метод;

в) метод коефіцієнтів;

г) усі відповіді правильні.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити