ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СФЕР І ЛАНОК ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

Розділ 7. Доходи і видатки державного бюджету

 

1. Структура доходів бюджету України включає:

а) податкові та неподаткові надходження;

б) доходи від операцій з капіталом;

в) офіційні трансферти;

г) усі відповіді правильні.

 

2. За порядком та умовами зарахування у бюджети доходи поділяють на:

а) зовнішні та внутрішні;

б) власні та позичкові;

в) закріплені та регулюючі;

г) правильної відповіді немає.

 

3. Видатки бюджету — це витрати:

а) що виникають за умов виконання державою своїх обов’язків;

б) які спрямовані на капітальні вкладення;

в) які передбачають поворотність і платність.

г) усі відповіді правильні.

 

4. Видатки бюджету класифікують за такими ознаками:

а) функціями і економічною характеристикою операцій;

б) головним розпорядником бюджетних коштів;

в) бюджетними програмами;

г) усі відповіді правильні.

 

5. Функціональна класифікація означає склад видатків за:

а) галузями економіки;

б) розпорядниками коштів;

в) завданнями, з виконанням яких пов’язані видатки;

г) правильної відповіді немає.

 

6. Відповідно до економічної класифікації видатки є:

а) внутрішні та зовнішні;

б) поточні та капітальні;

в) всі відповіді правильні;

г) правильної відповіді немає.

 

7. Поточні бюджетні видатки — це:

а) фінансування інвестиційної діяльності;

б) фінансування органів державної влади, бюджетних установ;

в) фінансування інноваційної діяльності;

г) усі відповіді правильні.

 

8. Структура бюджетної класифікації в Україні розробляється:

а) Верховною Радою;

б) Кабінетом Міністрів;

в) Міністерством фінансів;

г) Національним банком.

 

9. Відомча структура видатків бюджетної класифікації будується відповідно до:

а) основних економічних ознак;

б) головних розпорядників коштів;

в) основних функцій держави.

г) правильної відповіді немає.

 

10. Економічна структура видатків бюджетної класифікації будується відповідно до:

а) основних економічних характеристик операцій, при проведенні яких здійснюються видатки;

б) головних розпорядників коштів;

в) основних державних програм;

г) усі відповіді правильні.

 

11. Захищені статті бюджету — це:

а) статті видатків, що закріплені за певними доходами;

б) статті видатків, що не підлягають скороченню через невиконання дохідної частини бюджету;

в) правильної відповіді немає;

г) усі відповіді правильні.

 

12. Секвестр бюджету застосовується для:

а) міжбюджетного регулювання;

б) бюджетного контролю;

в) зменшення видатків у процесі виконання бюджету;

г) усі відповіді правильні.

 

13. Бюджетна класифікація — це групування за однорідними ознаками:

а) тільки доходів бюджету;

б) тільки видатків бюджету;

в) доходів, видатків, фінансування бюджету, боргу;

г) усі відповіді правильні.

 

14. Тільки закріплені доходи має:

а) державний бюджет;

б) місцевий бюджет.

в) правильної відповіді немає;

г) усі відповіді правильні.

 

15. Бюджет має такі складові:

а) загальний фонд;

б) спеціальний фонд;

в) резервний фонд;

г) усі відповіді правильні.

 

16. Бюджетний дефіцит характеризується як:

а) перевищення доходів над видатками;

б) сума субвенцій, наданих місцевим бюджетам;

в) обсяг поточних видатків бюджету;

г) перевищення видатків над доходами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити