ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 8. Податки і податкова система

 

1. Податки — це обов’язкові платежі:

а) юридичних осіб до місцевих бюджетів залежно від розміру доходів;

б) фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна;

в) юридичних і фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна, розміру доходу або обсягу споживання;

г) усі відповіді правильні.

 

2. За допомогою податків перерозподіляються:

а) резервні фонди;

б) ВВП;

в) вартість основного капіталу;

г) вартість робочої сили.

 

3. Які види платежів належать до прямих податків:

а) акцизний збір, мито;

б) податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб;

в) ПДВ; .

г) усі відповіді правильні?

 

4. Які ставки ПДВ діють сьогодні в Україні:

а) нульова;

б) 28 %;

в) 20 %;

г) правильна відповідь а і в?

 

5. Які види податків і зборів належать до місцевих:

а) акцизний збір, податок на додану вартість;

б) ринковий збір, податок з реклами, комунальний податок;

в) податок на прибуток підприємств;

г) мито, державне мито?

 

6. Хто є дійсним платником ПДВ та акцизного збору:

а) виробник товару;

б) торговельне підприємство;

в) споживачі товарів та послуг;

г) усі відповіді правильні?

 

7. Значна частка непрямих податків свідчить про:

а) фіскальний характер податкової системи;

б) неефективну систему стягнення податків;

в) низький рівень податкової культури;

г) усі відповіді правильні.

 

8. Дайте правильне визначення поняття «податкова система»:

а) сукупність податків, що визначається державою;

б) сукупність податків і зборів, що визначається державою;

в) сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів.

г) сукупність встановлених у країні податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів; принципів, форм і методів їх встановлення, зміни чи скасування; дій, які забезпечують їх сплату, контроль і відповідальність за порушення податкового законодавства.

 

9. Залежно від рівня державного управління податки поділяють на:

а) загальнодержавні, місцеві;

б) прямі, непрямі;

в) разові;

г) систематичні.

 

10. Як класифікують податки за методом оподаткування'.

а) прямі, непрямі;

б) загальнодержавні та місцеві;

в) прогресивні, регресивні, пропорційні;

г) розкладні, окладні?

 

11. Що оподатковується:

а) об’єкт податку;

б) носій податку;

в) суб’єкт податку;

г) джерело податку?

 

12. Цільовий характер мають:

а) обов’язкові платежі;

б) податки;

в) державне мито;

г) штрафні санкції.

 

13. Фізичні та юридичні особи, які зобов’язані сплачувати податок за законом, є:

а) суб’єктами податку;

б) носіями податку;

в) об’єктами податку;

г) джерелами податку.

 

14. Податки виконують функції:

а) фіскальну, контрольну;

б) розподільчу, фіскальну, стимулюючу;

в) розподільчу, регулюючу, стимулюючу;

г) фіскальну, регулюючу, контрольну.

 

15. Податкова ставка характеризується як:

а) сума податку, визначена до сплати в бюджет;

б) законодавчо встановлений розмір податку на одиницю об’єкта оподаткування;

в) сума, фактично сплачена до бюджету;

г) відсоткова ставка, за якою визначається сума відрахувань до сплати в місцевий бюджет.





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити