ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 9. Державні цільові фонди

 

1. Державні цільові фонди поділяють на:

а) відомчі;

б) галузеві;

в) економічні;

г) регіональні.

 

2. У відсотках до якого показника здійснюються відрахування підприємств до Пенсійного фонду:

а) валового доходу підприємства;

б) фонду заробітної плати;

в) прибутку;

г) собівартості продукції?

 

3. Кошти Пенсійного фонду України використовують на:

а) фінансування розвитку медицини;

б) соціально-культурні цілі;

в) фінансування державних та регіональних програм соціальної підтримки пенсіонерів;

г) усі відповіді правильні.

 

4. Право створювати цільові фонди мають:

а) загальнодержавні органи влади;

б) місцеві органи влади;

в) правильні відповіді а і б;

г) немає правильної відповіді.

 

5. Цільові фонди створюють шляхом:

а) виділення коштів з бюджету;

б) створення власних джерел доходів;

в) правильні відповіді а і б;

г) немає правильної відповіді.

 

6. Позабюджетні цільові фонди:

а) Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

б) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

в) Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд охорони навколишнього природного середовища;

г) правильні відповіді а і б;

 

7. Цільові фонди, що входять до складу Державного бюджету України:

а) Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

б) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

в) Фонд соціального захисту інвалідів, Фонд охорони навколишнього природного середовища;

г) усі відповіді правильні.

 

8. Величина ресурсів пенсійного забезпечення визначається:

а) демографічними причинами;

б) економічними причинами;

в) усі відповіді правильні;

г) немає правильної відповіді.

 

9. Демографічні причини визначення величини ресурсів пенсійного забезпечення:

а) середня тривалість життя і її динаміка, кількість осіб пенсійного віку;

б) чисельність працездатного населення, економічний стан країни в цілому;

в) співвідношення рівнів заробітної плати і пенсії;

г) правильні відповіді а і б.

 

10. Економічні причини визначення величини ресурсів пенсійного забезпеченнях

а) економічний стан країни в цілому, співвідношення рівнів заробітної плати і пенсії;

б) надбавки за стаж, умови роботи та ін., наявність і частка осіб, що мають право на пільги при визначенні рівня пенсійного забезпечення;

в) правильні відповіді а і б;

г) немає правильної відповіді.

 

11. За періодом функціонування цільові державні фонди поділяються на:

а) довічні, строкові;

б) постійні, довічні;

в) солідарні, тимчасові;

г) постійні, тимчасові.

 

12. За рівнем управління цільові державні фонди поділяють на:

а) постійні і тимчасові;

б) державні та місцеві;

в) державні, регіональні;

г) бюджетні, позабюджетні.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити