ФІНАНСИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 

МОДУЛЬ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН І МЕТОДІВ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 10. Місцеві фінанси

 

1. Місцеві фінанси — це:

а) система формування, розподілу і використання грошових та інших фінансових ресурсів для забезпечення місцевими органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних так і делегованих;

б) витрати, які здійснюються місцевими органами влади в обов’язковому порядку за переліком, що визначається законодавством;

в) витрати, які здійснюються місцевими органами влади на власний розсуд, на основі рішень, прийнятих їхніми представницькими зібраннями;

г) немає правильної відповіді.

 

2. Видатки місцевих органів влади поділяють на:

а) поточні, розвитку, на фінансування делегованих повноважень, обов’язкові, факультативні, на фінансування власних повноважень;

б) власні, закріплені, передані, податкові, неподаткові;

в) власні, поточні;

г) усі відповіді правильні.

 

3. Способи формування доходів місцевих бюджетів — це:

а) місцеві податки і збори, частки загальнодержавних податків, комунальні платежі, доходи від майна та землі, що належить місцевій владі, доходи комунальних підприємств, кредити, комунальні позики, трансферти;

б) громадські послуги, фінансові ресурси у фондовій формі;

в) власні, закріплені, регульовані;

г) усі відповіді правильні.

 

4. Бюджет міста Києва — це:

а) бюджет розвитку;

б) місцевий бюджет;

в) поточний бюджет;

г) усі відповіді правильні.

 

5. Суб’єкти місцевих фінансів — це:

а) територіальні громади; міські, селищні, сільські ради; бюджети АРК, обласні, міські, міст Києва і Севастополя, районні, міські, районні в містах, територіальних громад; голови міст, селищ та сіл; обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києва та Севастополя державні адміністрації; обласні, Київська та Севастопольська міські, районні в містах Києві і Севастополі ради; Рада міністрів АРК; Мінфін України; Кабінет Міністрів України; Верховна Рада України;

б) фінансові ресурси у фондовій формі; фінансові ресурси в нефондовій формі;

в) громадські послуги, самостійні місцеві бюджети, комунальні форми власності, позабюджетні фонди, місцеві податки і збори, комунальний кредит, фінансові комунальні підприємства, комунальні платежі;

г) немає правильної відповіді.

 

6. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначають на основі:

а) закріплених на постійній основі доходів місцевих бюджетів;

б) нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя;

в) власних доходів місцевих бюджетів;

г) немає правильної відповіді.

 

7. Спеціальний фонд місцевих бюджетів — це:

а) кошти, спрямовані на реалізацію програм соціального розвитку;

б) класичний випадок закріплення джерела доходів за статтею видатків, за якого певні види доходів призначаються для фінансування певних видів видатків;

в) фінансування установ і закладів виробничої і соціальної інфраструктури, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення;

г) усі відповіді правильні.

 

8. Бюджетне регулювання — це:

а) повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення;

б) збалансування бюджетів, які входять до складу бюджетної системи;

в) сукупність усіх юридичних норм, які визначають бюджетний устрій країни;

г) немає правильної відповіді.

 

9. Міжбюджетні трансферти — це:

а) кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого;

б) різновид довгострокового кредиту, який погашає клієнт у розстрочку;

в) розмір витрат на розрахункову одиницю;

г) усі відповіді правильні.

 

10. Органи місцевого самоврядування можуть створювати підприємства, фірми та компанії, засновані на комунальній формі власності, у формі:

а) унітарних підприємств;

б) товариств з обмеженою відповідальністю;

в) акціонерних товариств;

г) усі відповіді правильні.

 

11. Субсидія — це:

а) форма перерозподілу і використання фінансових ресурсів;

б) форма фінансової допомоги держави місцевим органам влади, що надається з метою забезпечення виконання визначених наперед завдань чи цільових програм;

в) вид допомоги у грошовій або натуральній формі, що надається із коштів державного чи місцевого бюджетів;

г) немає правильної відповіді.

 

12. Факультативні витрати місцевих органів влади — це:

а) витрати, які здійснюються місцевими органами влади в обов’язковому порядку за переліком, що визначається законодавством;

б) витрати, які здійснюються місцевими органами влади на власний розсуд, на основі рішень, прийнятих їхніми представницькими зібраннями;

в) витрати, які здійснюються місцевими органами влади у процесі надання нематеріальних послуг;

г) усі відповіді правильні.

 

13. Причиною виникнення місцевих фінансів є:

а) виникнення держави;

б) наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, які покладені на їхні органи влади;

в) поява товарно-грошових відносин;

г) немає правильної відповіді.

 

14. Місцеві бюджети — це:

а) балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються й витрачаються на відповідній території;

б) головний централізований фонд грошових коштів держави;

в) кошти підприємств та населення;

г) усі відповіді правильні.

 

15. Бюджет розвитку є складовою:

а) загального фонду місцевого бюджету;

б) спеціального фонду місцевого бюджету;

в) фонду нагромадження;

г) поточного бюджету.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити