Фінанси - навчальний посібник

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Нормативна література

1. Конституція України / www.rada.gov.ua

2. Бюджетний кодекс України: Ухвалений Верховною радою України 22.03.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 37—38.

3. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» № 514-У від 21.12. 2006 р. // www.rada.gov.ua

4. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38.

5. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.— 1993.- №13.

6. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР // Все про бухгалтерський облік. — 2001. — 14 червня.

7. Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про плату за землю» № 378/96-ВР від 19.09.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 45.

8. Закон України «Про державний бюджет України на поточний 2007 рік» // www.rada.gov.ua

9. Закон України «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні» // Закони України: В 11 т. — Верховна Рада України. Інститут законодавства. — К., 1996. — Т. 5. — С. 13— 20.

10. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-ІV // Все про бухгалтерський облік. —2003. —№ по, 115.

11. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 22.

12. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ // Урядовий кур’єр. — 2001. — 28 лютого.

13. Закон України «Про місцеві податки і збори» // Місцеве самоврядування. — 1997. — № з_4. — С. 138- 146.

14. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 24.12.2002 р. № 349-ІV // Все про бухгалтерський облік. — 2003. — № 8.

15. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-ІV // Все про бухгалтерський облік. — 2004. — № 12.

16. Закон України «Про пенсійне забезпечення» IV 1788-ХІІ від 05.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 2.

17. Закон України «Про Державну податкову службу» // Закони України: В 11 т. — Верховна Рада України. Інститут законодавства. — К, 1996. —Т. 1. —С. 7—37.

18. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР //Голос України. — 1997. — 15 травня.

19. Закон України «Про Рахункову палату України» // Закони України: В 11 т. — Верховна Рада України Інститут законодавства. — К, 1997. —Т. 11. —С. 60—76.

20. Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування» № 2213-ІІІ від 11.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради України.— 2001.— № 11.

21. Закон України «Про систему оподаткування» від 18.02.1997 р. № 77/97-ВР // Право України. — 1997. — № 4.

22. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» № 320-ІV від 17.12.1998 р. // Офіційний вісник України.— К., 1998. —№52.

23. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1997. -№24.

24. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 29.

25. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 17 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5—6.

26. Закон України «Про Господарський кодекс України» // Голос України. — 2003. — 27 лютого. — № 49—50.

27. Указ Президента України «Про Державне казначейство України» // www.rada.gov.ua

28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку формування та використання коштів резерву Пенсійного фонду» від 6 травня 2001 р. № 435 // www.rada.gov.ua

29. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва» № 727/98 від 03.07.1998 р. // Офіційний вісник України. — К., 1998. — № 27. — С. 1.

30. Указ Президента України «Про Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України» № 1265/2000 від 28.11.2000 р. // www.rada.gov.ua

31. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України» № 1837 від 27.12.2006 р. // www.rada.gov.ua


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити