Фінансовий ринок

ВСТУП

На сучасному етапі розвитку економіки України особливе місце належить фінансовому ринку, на якому працює механізм перерозподілу капіталу між кредиторами і постачальниками капіталу за допомогою посередників на основі попиту та пропозиції.

Головна функція фінансового ринку — це трансформація вільних коштів у залучений або інвестиційний капітал за допомогою механізму перерозподілу фінансових ресурсів підприємств і накопичень населення між суб'єктами господарювання та галузями економіки, акумуляція частки грошових засобів, що не забезпечені споживчими товарами (як засіб покриття дефіциту бюджету без грошової емісії). Накопичення перетворюються в інвестиційні інструменти: гроші, цінні папери, кредити. Всі ці елементи знаходяться в тісній взаємодії на фінансовому ринку.

«Фінансовий ринок» — спеціальний курс, суб'єктом якого є економічний простір, де формуються і функціонують відносини купівлі — продажу фінансових інструментів, що знаходять свій вияв, насамперед, у цінних паперах.

Мета дисципліни — формування системи теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Предметом навчальної дисципліни «Фінансовий ринок» є відносини, що виникають у процесі купівлі — продажу фінансових ресурсів.

Завдання дисципліни передбачає визначення місця фінансового ринку у фінансовій системі; розкриття взаємозв'язків між інвестиціями та заощадженнями через механізм руху фінансових потоків в економіці; визначення суті фінансового посередництва; обґрунтування необхідності функціонування фінансових інструментів як засобів взаємодії учасників ринку та розкриття особливостей обігу різних видів цінних паперів; обґрунтування необхідності державного регулювання фінансового ринку з урахуванням специфіки економічного й соціального розвитку України; визначення суті інфраструктури фінансового ринку та особливостей діяльності його учасників в Україні.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити