Фінансовий ринок

ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

 

ТЕМА

ФІНАНСОВИЙ РИНОК: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ І РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ

 

1.5. Характеристика об'єктів фінансового ринку

Товарами фінансового ринку є гроші і цінні папери, що виступають об'єктами купівлі-продажу на ринку.

Гроші — це особливий товар, засіб суспільного вираження економічної цінності блага. Виступають як засіб платежу та обігу, міри вартості реалізованих благ, засіб накопичення, а також в якості світових грошей.

Цінні папери — документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Цінні напери мають наступні властивості:

            ринковість, тобто здатність цінних паперів виступати як самостійний платіжний засіб, а також бути об'єктом купівлі, продажу, позики, спадщини, дарування, гарантії і ін.;

            прибутковість — властивість цінних паперів виступати як засіб збереження і накопичення багатства;

            ризикованість — відображає невизначеність, пов'язану з величиною та часом отримання доходу за даним цінним папером у майбутньому, властивість цінних паперів принести власникам грошові втрати через зменшення своєї прибутковості під впливом різноманітних факторів;

            ліквідність — можливість цінних паперів швидко перетворюватися в готівку без знаних втрат для власника;

            спекулятивність — можливість цінних паперів перепродаватися, тобто стати об'єктом спекуляцій;

            стандартність — по-перше, відповідність зовнішнього оформлення цінних паперів вимогам, визначеним у законодавстві країни; по-друге, однаковість правових наслідків для суб'єктів ринку щодо операцій з цінними паперами окремих груп і видів.

Цінні папери за багатьма своїми функціями тотожні грошам.

Тотожність грошей і цінних паперів:

            емітент багатьох цінних паперів і грошей держава й уповноважені їм органи;

            іноді випускаються для покриття дефіциту державного бюджету;

            строго стандартизовані;

            мають визначений ступінь захисту від підробок;

            обіг регулюється тими ж органами, що їх випустили;

            можливо функціонування в безготівковій формі;

            можуть бути конвертованими: гроші — в іноземну валюту, цінні папери — у фінансові інструменти іншого виду, класу, серії;

            можуть бути як іноземними, так і національними;

            є сегментами фінансового ринку;

            підпадають під дію інфляційних процесів. Знецінювання грошей відбувається, якщо їх випущено більш, ніж потрібно для обслуговування товарообігу, а цінних паперів, якщо їх емісія перевищує місткість фондового ринку;

            можуть накопичуватися, бути засобом утворення скарбів;

            можуть використовуються як засоби платежу.

Гроші і цінні папери є таким товаром, що має значення не сам по собі, а лише як представник, інструмент відповідних ринків, потреби яких вони й обслуговують. При цьому гроші виступають як вартісна природа усього товарного світу, а цінні папери — як відображення вартості інвестицій. Тому власне, внутрішня вартість грошей і цінних паперів дорівнює вартості їх виготовлення. З огляду на це, цінні папери можна визначити як представницьку форму реального капіталу.

Сказане вище не ліквідує важливих розбіжностей між цінними паперами і грошима.

 

Таблиця

РОЗБІЖНОСТІ МІЖ ГРОШИМА І ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Особливості грошей

Особливості цінних паперів

 

1

7

 

Можуть випускатися тільки державою чи Національним банком

Випускаються практично будь-якими юридичними, а в ряді випадків і фізичними особами

 

Високим ступінь стандартності і захисту

Ступінь стандартності і захисту значно нижче

 

Особливості грошей

Особливості цінних паперів

1

2

Обслуговують усі сегменти фінансового ринку, а також ринок товарів і послуг

Обертаються в основному тільки на одному сегменті фінансового ринку ринку цінних паперів

Відображають процеси, що відбуваються всередині всього товарного світу

Відображають процеси, що відбуваються всередині капіталу і на фондовому ринку

Показник багатства

Титул власності

Кількість грошей в обігу обмежується сумою цін товарної маси і платних послуг (ВВП), скорегованої на швидкість обігу грошової одиниці

Капіталізація цінних паперів визначається потребою реального капіталу у фондових замінниках, фінансових інструментах і місткістю фондового ринку.

Безособові

Виражено будь-яке право чи зобов'язання

Мають безстроковий характер

Обмежені термінами

Таким чином, фінансовий ринок здійснює мобілізацію коштів та їхній перерозподіл; забезпечує накопичення коштів і визначає економічний підйом, утворює достатні обсяги коштів для всіх суб'єктів економіки.

Теми рефератів:

1.                               Суб'єкти фінансового ринку, їх функції і класифікація.

2.                                Передумови виникнення фінансового ринку.

3.                               Характеристика структури фінансового ринку.

4.                                Роль, місце та значення фінансового ринку в системі ринкових відносин.

5.                                Основні складові фінансового ринку.

Рекомендована література: [15, 22, 26, 37, 57]

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити