Інноваційний менеджмент

Тема 4. Особливості ціноутворення на наукомістку і науково-технічну продукцію

4.1. Сутність ціноутворення та ціни


Ціноутворення - це процес обґрунтування, затвердження та перегляду цін і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та структури.

Ціноутворення на підприємстві є досить складний процес, що складається з декількох взаємопов’язаних етапів:

1) Збір та аналіз інформації про стан ринку.

2) Обґрунтування основних цілей цінової політики підприємства.

3) Вибір методу ціноутворення.

4) Встановлення конкретного рівня ціни і формування системи знижок та надбавок до ціни.

5) Корекція цінової поведінки підприємства в залежності від кон’юнктури на ринку.

Ціна - це грошовий вираз вартості товару або сума грошей, що сплачується покупцем і одержується продавцем за одиницю товару (готової продукції, робіт, послуг) або рівноважне кількісне співвідношення між попитом і пропозицією.

Ціна виконує три функції:

1. Облікову (ціна відображає суспільно необхідні витрати на виробництво та реалізацію продукції, відображає облік результатів господарювання ).

2. Стимулюючу (використовується для збереження ресурсів, підвищення ефективності виробництва, покращення якості продукції, впровадження нових технологій).

3. Розподільчу (дозволяє розподілити доходи в суспільстві через використання акцизу, ПДВ і т. і.).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити