Інноваційний менеджмент

Додаток 1

Пропозиції і досягнення технопарків України

(за матеріалами виставки «Екологічні технології й інновації» 3-5

квітня 2008 року, Київ)


1. Технопарк «Інститут електрозварювання

імені Е.О. Патона»


Технопарк «Інститут електрозварювання імені Е.О. Патона» створений у липні 2000 р. на базі науково-технологічного комплексу «Інститут електрозварювання ім. Е.О. Патона» (НТК ІЕЗ) НАН України в м. Києві. У своїй діяльності Технопарк керується Законом України «Про спеціальний режим інвестиційної й інноваційної діяльності технологічних парків «Напівпровідникові технології й матеріали, оптоелектроніка й сенсорна техніка», «Інститут електрозварювання імені Е.О. Патона», «Інститут монокристалів"».

Технопарк ІЕЗ є організацією, відкритою для прийому нових членів і співробітництва в нових областях. Його членами можуть стати організації будь-якої форми власності й будь-якої організаційної структури, які володіють інноваційними або інвестиційними проектами, що відповідають пріоритетним напрямкам діяльності Технопарку ІЕЗ.

Рішення про зміну складу Технопарку шляхом включення в його структуру нових учасників (або виключення ) приймає Президент за рекомендацією Науково-технічної ради Технопарку. Організація, що має намір стати учасником Технопарку, звертається до його керівництва із заявою. Науково-технічна рада Технопарку розглядає представлену заяву протягом 45 діб з моменту надходження.

Пріоритетні напрямки діяльності.

Використання новітніх досягнень зварювальної науки й техніки по таких напрямках:

✵ сучасні енергоефективні й ресурсозберігаючі технології, устаткування й конструкції;

✵ спеціальна електрометалургія, технології переробки металобрухту, збагачення металургійної сировини, підвищення якості кінцевої металургійної продукції;

✵ сучасні машини, механізми й нова техніка в ракетно-космічній і авіаційній областях, у суднобудуванні, залізничному й морському транспорті;

✵ грунтообробна та збиральна техніка із продовженим, завдяки технологіям зварювання й зміцненню робочих органів, ресурсом;

✵ зварювальні процеси при будівництві, експлуатації й реконструкції доріг, мостів і транспортних систем, включаючи трубопроводи;

✵ оздоровлення навколишнього середовища й людини, у т.ч. шляхом зниження техногенного впливу зварювального виробництва на аеро-, гідро-, геоекологію, використання зварювання й аналогічних технологій у медицині;

✵ підвищення кваліфікації й розвиток інноваційної культури розроблювачів і споживачів продукції зварювального виробництва.

Досягнення.

Технопарком зареєстровані 13 інноваційних проектів. По 10-ти проектах ведеться дослідницьке і промислове виробництво інноваційної продукції. До виконання проектів притягнуті 6,1 тис. осіб, створено 578 нових робочих місць. Учасники Технопарку - виконавці проектів, постійно нарощують обсяги виробництва й платежі в бюджет як від інноваційної, так і іншої діяльності.

Загальний обсяг реалізації інноваційної продукції за 2000-2003 р. становить 1212780,7 тис. грн., у т.ч. експортовано продукції на 178761,0 тис. грн. Перераховано в бюджети й державні цільові фонди 34433,7 тис. грн., у тому числі в бюджет надійшло 13327,8 тис. грн. З використанням коштів спецрахунку Технопарку до фінансування науково-технічної сфери залучено 26297,4 тис. грн., з яких 93,9% — на створення, модернізацію й реконструкцію науково-технологічних і дослідно-експериментальних ділянок, придбання наукового й виробничого устаткування (тобто створення матеріальної бази інноваційної діяльності); 5,9% — на проведення НДДКР, підготовку конструкторської й технологічної документації, технічних умов, патентування розробок, придбання прав на об'єкти інтелектуальної власності; 0,2% - на організацію конференцій, семінарів і виставок, публікацію результатів наукових досліджень і інноваційної діяльності.

Державна підтримка інноваційних проектів у вигляді реінвестиції коштів спецрахунку, сформованого завдяки спеціальному режиму, становить не більше 10% всіх витрат на виконання проектів, інше фінансування здійснюється за рахунок власних ресурсів виконавців проектів. Але навіть така незначна підтримка допомагає вирішувати питання, які не розглядалися багато років. От лише деякі з них.

Реалізація спільного проекту Технопарку ІЕЗ і електромашинобудівного заводу «СЕЛМА» дозволила значно обновити й розширити номенклатуру устаткування для дугового зварювання — технології, що широко застосовується в промисловості й будівництві. При цьому забезпечуються потреби у зварювальному устаткуванні не тільки України, але й значно збільшилися обсяги його поставок за кордон. Частка експорту вже сьогодні становить більше 65% від загального обсягу продукції, що випускається підприємством.

Інститут електрозварювання ім. Е.О. Патона разом з Інженерним центром зварювання тиском розробили технології й спроектували машини нового покоління для контактного зварювання рейок. Виготовлені на Каховському заводі електрозварювального устаткування, вони вже сьогодні застосовуються при будівництві швидкісних залізниць і метрополітенів. Проект передбачає до кінця 2005 р. збільшити частку експорту з 20 до 75% від загального обсягу продукції. Уже укладені контракти з Китаєм, Кореєю, Австрією й Росією на поставки новітніх установок для стикового зварювання. Зараз за кошти спецрахунку готується проект трубозварювальної машини нового покоління для прокладання магістральних нафто- і газопроводів.

Інноваційний проект Запорізького заводу зварювальних флюсів і скловиробів спрямований на доведення до промислового рівня й впровадження у виробництво розробленої в Інституті дуплекс- технології виплавки зварювальних флюсів, що дозволяє випускати як традиційні марки флюсів, так і нові високоякісні флюси для зварювання. Вони застосовуються в мосто- і суднобудуванні, трубній промисловості, у тому числі в північних широтах. Удвічі зменшені витрати дефіцитних імпортних компонентів шихти високої вартості, вони замінені шлаки-відходами металургійних і трубозварювальних заводів України.

На Інгулецкому гірничо-збагачувальному комбінаті приступили до реалізації інноваційного проекту по попередньому збагаченню залізної руди методом сухої магнітної сепарації й технології магнітно- флотаційного доведення концентрату. Впровадження цього проекту дозволяє підвищити утримування заліза в концентраті з 64 до 70%, що відповідає показникам світових ГЗК, які працюють на більш багатих рудах. У жовтні 2003 р. введена в дію перша черга комплексу магнітно-флотаційного доведення. Це початок технологічного прориву, що виведе ІнГЗК у першу десятку світових ГЗК.

Базова наукова організація Технопарку - ІЕЗ ім. Е.О. Патона на розвиток своєї науково-лабораторної бази, що застаріла за минулі десятиліття, одержала 3,8 млн. грн. Зараз на кошти централізованого спецрахунку Технопарку готується ряд унікальних науково- інноваційних проектів, на які в держави немає й найближчим часом не буде грошей (наприклад, зварювання м'яких тканин людини й ін.)


2. Технологічний парк «Інститут монокристалів»


Харківський технологічний парк «Інститут монокристалів» (ІМК) створений у червні 2000 р. на базі науково-технічного концерну «Інститут монокристалів» НАН України — найбільшого в СНД центру по розробці, дослідженням і застосуванню функціональних матеріалів, що є основою електронної, лазерної, сцинтиляційної, інформаційної, медичної й інших новітніх областей сучасної техніки.

Пріоритетні напрямки діяльності

✵ функціональні матеріали:

- сцинтиляційні, оптичні, надтверді матеріали й конструкційні монокристали, а також вироби з них;

- нові матеріали, устаткування й технології хімічних виробництв;

- органічні люмінофори, барвники й реагенти для хімічного синтезу;

- сучасні плівкові, полімерні, керамічні й композитні матеріали, технології й устаткування для антикорозійного захисту, пакування та маркування продукції;

✵ медицина й біотехнології:

- діагностичне й лікувальне медичне устаткування і його складові;

- генно-інженерні технології, імунобіологічні препарати та біосумісні матеріали;

- біологічно активні речовини й лікарські препарати;

✵ машинобудування й приладобудування:

- апаратно-програмні комплекси для зв'язку та телерадіокомунікації;

- нові матеріали, устаткування й системи керування для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;

- сучасна авіаційна техніка і її компоненти;

- високопродуктивне компресорне устаткування, системи на його основі;

- матеріали, прилади й устаткування для дефектоскопії, діагностики, контрольно-вимірювальних систем і систем обліку;

✵ енергетика:

- нові кристалічні й полімерні матеріали для енергетики, а також вироби з них;

- енергоефективні електричні машини й силова електроніка;

- енергоефективні джерела світла й альтернативні джерела енергії;

✵ матеріали, прилади, устаткування й технології для моніторингу й захисту навколишнього середовища;

✵ технічні засоби боротьби зі злочинністю;

✵ розробка методичних матеріалів, підготовка науковців і висококваліфікованих фахівців в області інноваційної діяльності, трансферу технологій і комерціалізації наукових розробок відповідно напрямкам діяльності Технопарку.

Досягнення.

Технопарк ІМК включає 56 учасників Технопарку, спільні й дочірні підприємства та 29 виконавців проектів. Зареєстровано для виконання 25 інноваційних і інвестиційних проектів.

У рамках інноваційних і інвестиційних проектів в 2000-2003 р. зроблено й реалізовано продукції на загальну суму 657079,2 тис. грн., у тому числі експортовано на 93948,9 тис. грн. Зокрема, були виготовлені дві медичні гомографічні гамма-камери «ОФЕКТ-1», 28 великогабаритних кристалічних блоків, близько 3,5 тис шт. різноманітних монокристалів, у тому числі понад 4 тис шт. засобів радіозв'язку для проведення міжнародних експериментів в області фізики високих енергій, більше 3 т особливо чистих неорганічних солей, понад 9 тис тест-системи на різноманітні захворювання.

З використанням коштів спецрахунку Технопарку до фінансування науково-технічної сфери притягнуті 26297,4 тис. грн. На НДДКР і виробництво дослідницьких зразків витрачені 30580,95 тис. грн. У бюджети й державні цільові фонди перераховано 34235,15 тис. грн., зокрема в бюджет - 11142,18 тис. грн.

Завдяки модернізації виробництва, впровадженню нових наукомістких технологій уже досягнутий і певний успіх у соціальній сфері: зокрема, збережено близько 24333 і створено 548 нових робочих місць.


3. Технопарк «Напівпровідникові технології й матеріали, оптоелектроніка й сенсорна техніка»


Технологічний парк «Напівпровідникові технології й матеріали, оптоелектроніка й сенсорна техніка» створений у червні 2001 року на базі Інституту фізики напівпровідників НАН України в м. Києві.

Пріоритетні напрямки діяльності:

✵ Одержання й обробка вихідної сировини, виготовлення напівпровідникових, діелектричних, електропровідних матеріалів і багатошарових структур на їхній основі, а також виробів з них для промислової й побутової електронної техніки.

✵ Обладнані сенсорами пристрої, устаткування, машини, а також енерго- і ресурсозберігаючі системи контролю й управління технологічними процесами й виробництвом у машинобудуванні, металургії, енергетиці, транспорті, авіаційній і ракетно-космічній техніці, нафтовій та газової промисловості, агропромисловому комплексі.

✵ Системи реєстрації, обробки, відображення, збереження й поширення інформації, захисту інформації, цінних паперів,

документів, товарів, послуг, а також технології, елементи й матеріали для їхнього виготовлення.

✵ Елементи, прилади, системи й вироби на їхній основі для діагностики й розпізнавання біологічних, хімічних, технологічних середовищ із метою їхнього використання в біотехнологіях, медицині, фармацевтичної, харчовій й переробній промисловості, екологічному моніторингу.

✵ Технології, у тому числі рулонні, виготовлення покриттів, плівкових і пакувальних матеріалів, а також вироби з них для поліграфічної, електронної, фармацевтичної, харчової й переробної промисловості.

✵ Вироби мікро- і оптоелектроніки, у тому числі нові й відновлювані джерела енергії, енергоекономні джерела світла, освітлювальна й світлосигнальна апаратура, волоконнооптичні елементи й системи, засоби техніки зв'язку, комп'ютерна, радіоелектронна й телевізійна техніка, включаючи розробку й організацію виробництва конкурентоспроможних моделей телевізорів з використанням вітчизняних комплектуючих елементів.

✵ Енергоефективні, ресурсозберігаючі, модульні, екологічно безпечні сенсорно-оснащені пристрої та устаткування для здійснення процесів водопідготовки й очищення води, а також засоби керування цими процесами.

Досягнення.

Технологічним парком зареєстровано чотири інноваційних і інвестиційних проекти, за 2000-2003 р. реалізовано високотехнологічної продукції на суму понад 181450 тис. грн., у тому числі експортовано на суму 15316,3 тис. грн.

Із застосуванням коштів спецрахунку Технопарку для фінансування науково-технічної сфери залучено 60,48 тис. грн. На НДДКР і виробництво дослідницьких зразків витрачено 1737,5 тис. грн. У той же час у бюджет і державні цільові фонди перераховано 5803,05 тис. грн. На ЗАТ «Пенто Пак» (м. Бориспіль) створений технологічний комплекс для виробництва та поставок екологічно безпечних пакувальних матеріалів. Виготовлено продукцію на суму 58,7 млн. грн. Додатково створені 363 робочі місця.


4. Технологічний парк «Вуглемаш» (м. Донецьк)


Технологічний парк створений у жовтні 2001 р. з метою впровадження нових технологій і розвитку інноваційної діяльності в паливно-енергетичних, коксохімічних, металургійних, гірничорудних, хімічної галузях, а також транспорті та машинобудуванні.

Пріоритетні напрямки діяльності:

✵ створення й впровадження нової, модернізація існуючої техніки й технологій для розвитку паливно-енергетичного комплексу, коксохімічної, металургійної, гірничорудної, хімічної галузей, машинобудування, будівельної індустрії, агропромислового комплексу, технологічного транспорту, профілактики й реабілітації здоров'я населення, видобутку, доставки й переробки вугільних, рудних і нерудних корисних копалин;

✵ виробництво, використання й обробка нових функціональних і конструкційних матеріалів, сільгосппродукції (у тому числі сої, рапсу), вторинних енергоресурсів (шахтного метану, енергії шахтних вод і повітря), відходів виробництва (зокрема вуглезбагачення й металургійні процеси), енерго- (альтернативні джерела енергії, технології з використанням водню), ресурсо- і матеріалозбережения;

✵ екологічно чисті умови виробництва, охорона праці й життєдіяльності, у тому числі в умовах підвищеної небезпеки;

✵ проведення науково-дослідних і конструкторських робіт зі створення новітніх коштів, систем і комплексів устаткування, технологій і матеріалів.

Досягнення.

Технопарком зареєстровано 13 інноваційних і інвестиційних проектів, початих в 2002 році. Загальний обсяг реалізації інноваційної продукції по проектах на внутрішньому ринку за 2002-2003 р. перевищує 12328,5 тис. гри. На зовнішньому ринку реалізація продукції не здійснювалася. Із застосуванням коштів спецрахунку Технопарку до фінансування науково-технічної сфери притягнуто 934,9 тис. грн. На НДДКР і виробництво дослідницьких зразків виплачено 1384,46 тис. грн. У бюджет і державні цільові фонди внесено 673,62 тис. грн., зокрема в бюджет — 256,7 тис. грн.

У виконанні проектів брали участь 1481 чоловік, у тому числі створено 39 нових робочих місць.


5. Технологічний парк «Інститут технічної теплофізики»


Технопарк «Інститут технічної теплофізики» зареєстрований З вересня 2002 р. з метою розробки, впровадження й виробництва наукомісткої, конкурентоспроможної й високотехнологічної продукції в області теплоенергетики, теплотехнології та енергозбереження.

Пріоритетні напрямки діяльності:

✵ технологічне устаткування для теплоенергетики:

- когенераційні технології (комбіноване виробництво теплоти й електроенергії);

- створення сучасного, а також модернізація й продовження ресурсу діючого теплогенеруючого устаткування;

- теплофізичне приладобудування;

- заходи щодо підвищення ефективності експлуатації, продовженню ресурсу й перепрофілюванню об'єктів атомної енергетики;

✵ нетрадиційна енергетика:

- геотермальна;

- біоенергетика;

- сонячна енергетика;

✵ енерго- і ресурсозберігаючі теплотехнології:

- теплотехнології та устаткування на основі дискретно-імпульсної трансформації енергії;

енергозберігаючі технології для обробки газорідинних гетерогенних середовищ;

- енергоресурсозберігаюче технологічне устаткування на основі тепло-масообмінних процесів і процесів металургійних виробництв;

✵ екологія в енергетиці:

- екологічний моніторинг у теплоенергетиці;

- технології та устаткування для зменшення шкідливих викидів і тепличних газів в енергетику.

Досягнення.

Технопарком зареєстрований один інноваційний проект. Загальний обсяг реалізації інноваційної продукції за 2003 рік становить 224,8 тис. грн., експорту продукції не було.

До фінансування науково-технічної сфери кошти спецсрахунку Технопарку не залучалися. Кошти на НДДКР і виробництво дослідницьких зразків не витрачалися, у бюджети й державні цільові фонди не перераховувалися.

До виконання проектів притягнуті 13 осіб, у тому числі створено З нові робочі місця.


6.Технологічний парк «УКРІНФОТЕХ»


Пріоритетні напрямки діяльності:

✵ наукове забезпечення створення національної телекомунікаційно-інформаційної інфраструктури:

- наукові та технологічні основи створення національної телекоммунікаційно-інформаційної інфраструктури глобального інформаційного простору;

- науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи зі створення новітніх телекоммунікаційно-інформаційних систем і відповідних програмно-технологічних засобів, технологій і матеріалів;

- наукові дослідження правових, економічних, фінансових і технічних основ для забезпечення розробки та впровадження високорентабельних інноваційних проектів;

✵ новітні технології передачі інформації:

- технології, системи, устаткування для забезпечення науки, економіки, соціальної й гуманітарної сфер, оборони та органів державної влади, а також їх захист;

- мережі, технології й системи передачі даних, Internet, TP, VPN;

- системи та засоби бездротового зв'язку (радіо, радіорелейної, тропосферної, оптичної і супутникової);

- системи і засоби мобільного зв'язку;

- волоконнооптичні системи;

- системи телевізійного та звукового мовлення, прийому, запису, редагування, збереження і відображення інформації, включаючи розробку, виробництво і впровадження новітніх цифрових технологій обробки зображень і поширення образів з використанням засобів відображення на основі плазмових і рідкокристалічних технологій;

✵ технології для виробництва і експлуатації телекомунікаційно- інформаційної інфраструктури:

- ресурсозберігаючі технології для виробництва матеріалів і продукції телекомунікаційно-інформаційного призначення;

технології утилізації матеріалів телекоммунікаційно- інформаційного призначення;

- системи й кошти сертифікації, атестації, стандартизації і експлуатації продукції телекоммунікаційно-інформаційного призначення і їхнє забезпечення;

- створення сучасного, модернізація й продовження ресурсу діючого устаткування;

- системи й кошти контролю електромагнітного забруднення навколишнього середовища;

- створення і розробка програмного забезпечення, виробництво сучасних багатоцільових програмно-технологічних комплексів і технічних компонентів для локальних і глобальних мереж передачі даних, включаючи розробку й виробництво комп'ютерних платформ для прикладних систем даних;

- створення і виробництво сучасних технологічних комплексів для редагування та високопродуктивної печатки на базі високопродуктивних поліграфічних технологій;

- розробка, створення і виробництво систем, приладів і носіїв збереження й відтворення інформації.

Досягнення.

Технопарком зареєстровано три інноваційні проекти. Загальний обсяг реалізації інноваційної продукції за 2003 р. становить 4861 тис. гри., експорту продукції не було.

Кошти спецсрахунку Технопарку до фінансування науково- технічної сфери не залучалися. На НДДКР і виробництво дослідницьких зразків витрачено 297,5 тис. гри. У бюджети й державні цільові фонди перераховано 254,9 тис. грн., зокрема в бюджет - 96,5 тис. грн.

До виконання проекти притягнуті 107 осіб, у тому числі створено 23 нові робочі місця.


7. Технологічний парк «Київська політехніка»


Технопарк створений при Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”. Законом України „Про спеціальний режим інвестиційної й інноваційної діяльності технологічних парків” № 3118-ТТТ від 7 березня 2002 р. він внесений у список технопарків з пільговим режимом оподатковування.

Пріоритетні напрямки діяльності:

✵ комп'ютерні й телекомунікаційні технології для навчання, наукових досліджень, мікроелектроніки й нанотехнології;

✵ нові й нетрадиційні технології енерго- і ресурсозбереження, технології ефективного використання низькосортних видів палива;

✵ охорона навколишнього середовища, інженерні й біотехнічні розробки екологічних проблем;

✵ удосконалення хімічних технологій промислового призначення, одержання матеріалів з новими функціональними можливостями;

✵ сучасні технічні комплекси й системи, у тому числі спеціального призначення.

Досягнення.

Технопарком підготовлене й представлено на реєстрацію кілька інноваційних проектів.


8. Технологічний парк «Інтелектуальні інформаційні технології»


Технопарк створений у грудні 2003 р. для проведення фундаментальних і прикладних досліджень, конструкторсько- технологічних робіт, розробок технологій, систем, матеріалів і устаткування, поставок на внутрішній і зовнішній ринки конкурентоспроможної високотехнологічної інноваційної продукції, надання науково-технічних, інформаційних і інших послуг у сфері інноваційних технологій і телекомунікаційних систем.

Пріоритетні напрямки діяльності:

✵ інтелектуальні інформаційні технології для керування складними процесами, зокрема в сфері державного управління;

✵ інтелектуальні інформаційні технології і системи захисту навколишнього середовища та здоров'я населення;

✵ системне і функціональне математичне забезпечення персональних комп'ютерів і інших засобів обчислювальної техніки, розробка і створення нових засобів обчислювальної техніки, обробки та передачі даних;

✵ інтелектуальні інформаційні технології і системи для енергетики та енергозбереження;

✵ інформаційні технології для машино- і приладобудування;

✵ транспортні системи: будівництво і реконструкція;

✵ інформаційні технології й системи для високотехнологічного розвитку сільського господарства та переробної промисловості;

✵ інтелектуальні технології формування й використання національної інтегрованої системи інформаційних ресурсів;

✵ інтелектуальні технології і інформаційні системи наукового аналізу і супроводу політичної, економічної й соціальної динаміки;

✵ інформаційні технології і системи в науці, освіті і культурі.

Досягнення.

Готуються кілька інноваційних проектів в областях інформаційних технологій і екології.


9. Технопарк «Яворів»


Науково-технологічний парк “Яворів” є одним з перших в Україні регіональним об'єднанням по створенню й реалізації наукомісткої високотехнологічної продукції. Створений в 1999 р. при сприянні й підтримці Львівській обласної і Яворівскої районної держадміністрацій, Державного західного наукового центру НАН України, Фонду підтримки науки, Державного університету «Львівська політехніка», Інвестиційної компанії «Галицькі інвестиції» і інших установ.

У своїй діяльності Технопарк керується Законом України «Про спеціальну економічну зону „Яворів”» від 15 січня 1999 року та інших нормативних актів України, які регулюють діяльність спеціальних економічних зон і інноваційних структур. Відповідно до них, всі проекти технопарку «Яворів» звільняються від сплати податку на прибуток терміном на 5 років, а в наступні роки платять 50 % діючої ставки. Крім того, вони звільняються на 5 років від податку на додану вартість і сплати ввізного мита на устаткування і комплектуючі (крім підакцизних), які ввозяться на територію спеціальної економічної зони для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інноваційного проекту; від сплати земельного податку в перші 3 роки, а в наступні роки платять 50 % від діючої ставки оподатковування. Не сплачуються також збори в Державний інноваційний фонд і на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття.

До пріоритетних напрямків діяльності Технопарку відносяться:

✵ Нові матеріали.

✵ Точне приладобудування.

✵ Енергозберігаючі технології.

✵ Комп'ютерні технології й телекомунікації.

✵ Електроніка, оптоелектроніка.

✵ Біотехнології в сільському господарстві й медицині.

✵ Охорона здоров'я.

✵ Захист навколишнього середовища.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити