ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Додаток 6

 

Приклад:’’Концепція створення технологічного парку «Інноваційні технології 3000»

 

Визначальною умовою створення Технологічного парку (далі Технопарк) є можливість інтеграції існуючого наукового й технологічного потенціалу, а також висококваліфікованих кадрів і інформаційних ресурсів установ науково-освітнього комплексу й виробничої інфраструктури трансприкордонного співтовариства Єврорегіон ДНІПРО (Чернігівська область, Україна, Гомельська область, Білорусь) і інших партнерів на основі визначення пріоритетів і розвитку перспективних, конкурентоспроможних напрямків.

Технопарк буде розташовуватися в м. Чернігові на базі Ремонтно- механічного заводу «Жовтневий молот» за адресою вул. Миру, 194. Технопарк буде являти собою самодостатню територію в центрі міста з необхідними комунікаціями й інфраструктурою.

 

1. Цілі й завдання.

Основними цілями діяльності Технопарку визначені:

• Розвиток венчурної й інвестиційної діяльності;

• Створення умов для розвитку наукомістких технологій;

• Сприяння енергетичної безпеки й розвитку альтернативних джерел енергії;

• Розвиток нових і діючих підприємств у сфері інновацій і високих технологій, створення умов для розвитку інноваційного й малого підприємництва;

• Комерціалізація потенціалу науково-технічного й освітнього комплексу регіону;

• Створення нових робочих місць і умов по запобіганню «витоку мозків»;

• Поліпшення екологічного середовища.

Цілі проекту будуть досягнуті за допомогою вирішення наступних завдань:

• Створення комплексу об'єктів ділової й соціальної

інфраструктури, що забезпечують розвиток ділової активності,

нормальні умови для виробничої діяльності, проживання й відпочинку співробітників компаній, що функціонують у Технопарку, що включає суспільно-діловий центр, житлову зону з об'єктами соціальної

інфраструктури, об'єкти інженерної інфраструктури для забезпечення новостворених і діючих об'єктів;

• Формування розвитку сервісної інфраструктури підтримки інноваційного бізнесу й послуг колективного користування;

• Формування механізмів по створенню й ефективному супроводу інноваційних бізнесів;

• Створення ефективного механізму управління Технопарком.

 

2. Ініціатори проекту й партнери:

• Агентство регіонального розвитку «Вектор» м. Чернігів;

• ВАТ «Жовтневий Молот» м. Чернігів;

• ЗАТ «Гомельське регіональне агентство економічного розвитку» м. Гомель, Білорусь.

Партнерами є органи влади, неурядові організації, науково-дослідні інститути й вищі навчальні заклади, суб'єкти господарювання та інші зацікавлені організації Чернігівської й Гомельської областей. Партнерські відносини визначені Угодою про партнерство від 3 січня 2007 року.

 

3. Науково-технічний і кадровий потенціал регіону.

Унікальність економіко-географічного положення регіону визначається його розташуванням на кордоні трьох держав - України, Росії й Білорусі, що є потенційною перевагою для іноземного інвестування. Є розвинена транспортна мережа, регіон перетинають автомагістралі державного значення: Одеса - Київ – Гомель-С.Петербург; Київ-Москва; Київ - Мінськ - Вільнюс - Рига. Регіон має значний науково-технічний і кадровий потенціал:

Гомельська область:

У Гомельській області розташовані 3 інститути Національної академії наук Білорусі, 8 вищих навчальних закладів (не враховуючи філій, відділень і представництв), понад 20 галузевих наукови й проектніих інститутів, спеціальних конструкторських і конструкторсько- технологічних бюро. Працюють регіональні відділення Білоруської інженерної й інженерно-технологічної академій, Білоруської науково- промислової асоціації, Білоруського товариства винахідників і раціоналізаторів. У січні 2006 року в Гомелі відкрилася Гомельська філія Національної академії наук Білорусі.

Чисельність працівників, що виконують дослідження й розробки, у Гомельській області становить близько 3000 чоловік. В області працюють 145 докторів і 1081 кандидат наук, у тому числі 2 академіки й 7 членів-кореспондентів Національної академії наук Білорусі. Практично 90 % досліджень і розробок, що виконувались науковими організаціями Гомельської області, носять прикладний характер.

 

4. Основні положення концепції.

4.1. Функціональна структура технопарку й послуги колективного користування.

Функціональна структура Технопарку буде складатися із двох компонентів:

• Інноваційно-Виробнича інфраструктура;

• Соціальна інфраструктура;

До складу Інноваційно-Виробничої інфраструктури ввійдуть:

• Наукова Рада Технопарку (див. Положення про Наукову Раду)

• Центр трансферу технологій (сприяння в пошуку й розробці технологій, оптимізації шляхів фінансування інноваційних проектів, передача інновацій у комерційне використання, поширення вже існуючих технологій).

• Центр обслуговування інвестора (Вивчення й поширення інформації про інвестиційний клімат, інфраструктуру й інвестиційні проекти, організаційна підтримка візитів і переговорів. Пошук партнерів, супровід нового бізнесу для компаній, які розглядають регіон як місце розміщення свого бізнесу).

• Інкубатор малого підприємництва (Підтримка розвитку малого бізнесу: пільгові ставки орендної плати, спеціально обладнані приміщення, всебічна підтримка).

• Інформаційно-консультаційний центр (Створення й просування бренду Технопарку, реалізація заходів, спрямованих на створення іміджу й стійкий розвиток Технопарку).

• Консалтингові послуги: корпоративне й бізнес навчання, бізнес-планування й послуги в сфері інвестиційної діяльності, маркетинг, менеджмент, проектний менеджмент.

• Навчальні, презентаційні, переговірні, виставочні приміщення; інформаційні послуги. Надання послуг доступу до мережі Інтернет. Друк, сканування, обробка інформації й робота з різними носіями інформації. Послуги електронного секретаря.

Однією з істотних конкурентних переваг технопарку буде створення соціальної інфраструктури, мінімістечка для життєзабезпечення працівників технопарку. З огляду на те, що площадка технопарку перебуває в центрі міста, соціальна інфраструктура буде працювати й для населення міста.

До складу Соціальної інфраструктури ввійдуть:

• Торгово-виставкові площі;

• Готель;

• Об'єкти харчування;

Побутові послуги;

• Автосервіс;

• Спортивно - оздоровчий комплекс;

• Охорона об'єктів технопарку;

• Інше.

 

4.2. Принципи функціонування Технопарку.

Основним принципом створення технопарку є партнерство між місцевою владою, науковими інститутами, бізнесом і громадськістю, що закріплено угодою про партнерство. Функціонування Технопарку буде будуватися на наступних принципах:

- ступінь спеціалізації - універсальність (резидентами Технопарку можуть бути компанії різної галузевої й технологічної спрямованості). Особлива увага буде приділена розвитку телекомунікаційної інфраструктури, тому що її рівень визначає можливість широкого поширення інформаційних технологій.

- «Якірна» компанія - Виробниче підприємство «Металінвест». Якісне планування фізичної інфраструктури, доступність послуг колективного користування.

- Самооплатність (починаємо з невеликих але реальних проектів, що дають швидкий результат).

- Конкурсний відбір інноваційних проектів і резидентів технопарку на основі відповідності базовим критеріям.

- Приведення наукової ідеї до комерційного успіху.

- Захист прав інтелектуальної власності.

- Державна підтримка діяльності технопарку відповідно до законодавства України.

- Пріоритет - стійкий розвиток Технопарку.

 

4.3. Управління Технопарком і відносини з резидентами.

Управління Технопарком здійснюється Адміністрацією

Технопарку, що створюється засновниками у вигляді некомерційної організації «Технопарк «Інноваційні технології 3000».

Входження підприємств-резидентів у структуру Технопарку буде відбуватися по окремих двосторонніх договорах, які визначають обов'язки підприємств і Адміністрації Технопарку по відношенню один до одного, а також умови, на підставі яких підприємство може ввійти й вийти зі структури Технопарку. Входження підприємств у структуру технопарку й вихід з її є добровільним, за винятком випадків, коли підприємство порушує раніше укладені договори й Адміністрація Технопарку в праві виключити таку організацію зі своєї структури.

Організаційна форма Адміністрації технопарку забезпечить:

• організаційно-правові гарантії інтересів резидентів технопарку й інвесторів;

• умови для розвитку інноваційної діяльності резидентам технопарку;

• розвиток учбово-лабораторної й виробничої бази на основі нових технологій;

• цільове використання інвестицій;

• розміщення на виробничих площах технопарку ділянки (лабораторії) інноваційного проекту;

• правове, фінансово- економічне, бухгалтерське, рекламне й ін. види забезпечення реалізації інвестиційного проекту;

• тільки цільове використання отриманих коштів, що відраховуються на розвиток інноваційної діяльності;

• повну прозорість використання коштів для наукової установи, засновників і інвесторів (грантодавачів).

• фінансову й економічну стабільність Адміністрації за рахунок:

бюджетних джерел, інвестицій і грантів; послуг колективного користування, орендних платежів, отриманих від здачі в оренду частини виробничих, офісних і інших приміщень.

 

4.4. Політика ціноутворення на оренду й послуги колективного користування - буде будуватися на наступних принципах:

• Для якірних компаній - пільгові ставки на орендну плату й

послуги колективного користування на термін до 7 років.

• Для резидентів технопарку - средньоміські ставки на орендну

плату й фіксовані тарифи на послуги колективного користування.

• Для малих підприємств бізнес-інкубатора - пільгові ставки на орендну плату й послуги колективного користування на термін до 3-х років перебування в бізнесі-інкубаторі. На термін понад три роки - на загальних підставах.

 

4.5. Фінансування Технопарку.

З метою виконання заходів щодо створення й діяльності Технопарку будуть притягнуті фінансові ресурси з наступних джерел:

• Кошти засновників Технопарку;

• Кошти від власної діяльності Технопарку;

• Гранти фондів і міжнародних програм;

• Кошти венчурних компаній і фондів;

Державне фінансування;

• Інші джерела.

Для будівництва об'єктів соціальної інфраструктури Технопарку будуть залучені приватні інвестиції. Орієнтовна вартість проекту ~ 500 млн.$, у тому числі 110 млн. $ - обсяг будівельних робіт (включаючи об'єкти інженерної інфраструктури).

 

4.6. Основні параметри Технопарку:

• Число підприємств - резидентів - 60;

• Число робочих місць на підприємствах - резидентах - близько 1000.

• Об'єкти будівництва на території Технопарку (попередньо).

• Офісні й навчальні приміщення - 12 602,0 м.кв.

• Торгово-виставкові площі - 28 814,0 м.кв.

• Виробничі приміщення - 20 162,0 м.кв.

• Паркінг - 120,0 м.кв.

• Житлове будівництво - 9 000,0 м.кв.

• Готель із об'єктами соціальної інфраструктури - 24466,0 м.кв.

• Інші об'єкти соціальної інфраструктури - 576,0 м.кв.

 

5. Етапи реалізації проекту:

1 етап - 2007 - 2008 р.

• розробка концепції створення й діяльності технопарку;

• розробка й затвердження проекту зон території технопарку;

• створення Наукової Ради технопарку;

• просування технопарку, залучення інвесторів;

• реалізація проекту «Створення транскордонного Центру інноваційних технологій, комунікацій і бізнесу для сприяння ефективному розвитку територіальних громад Єврорегіону «Дніпро».

• створення основної конкурентної переваги технопарку - у вигляді соціальної інфраструктури.

2 етап - до 2012 року.

• Будівництво об'єктів Технопарку, поетапне введення об'єктів в експлуатацію.

З огляду на, що площадка технопарку має інженерні комунікації (газ, вода, електроенергія, каналізація, зв'язок), будь-який об'єкт інноваційно-виробничої або соціальної інфраструктури технопарку може бути автономно введений в експлуатацію й функціонувати незалежно від стану інших об'єктів.

 

6. Конкурентні переваги Технопарку «Інноваційні технології 3000»:

• Вигідне територіальне розташування - центр міста, безпосередня близькість до кордону Росії й Білорусі, розвинена транспортна інфраструктура;

• Самодостатня територія технопарку, наявність соціальної інфраструктури й всіх комунікацій;

• Забезпечено юридичний, консалтинговий і аудиторський супровід резидентам технопарку;

• Гарні можливості для подальшого розвитку виробничої, транспортної й інженерної інфраструктури;

• Інвестиційна привабливість регіону;

• Підвищення кваліфікації молодих фахівців, залучення висококваліфікованих менеджерів;

• Оскільки проект створення технопарку реалізується в рамках діяльності Єврорегіону «ДНІПРО», Єврорегіон можна розглядати як додатковий інструмент просування й розвитку технопарку.

 

7. Основні напрямки державної підтримки (згідно законодавства).

В Україні створений спеціальний режим інноваційної діяльності - правовий режим, що діє з дати реєстрації інноваційних проектів протягом усього періоду виконання проектів по пріоритетних напрямках діяльності технологічних парків.

Державне сприяння інноваційної діяльності технопарків здійснюється шляхом державної фінансової підтримки й виділення цільових субсидій для проектів технопарків.

Закон України № 991-XIV від 16 липня 1999 року зі змінами до Закону й Постанови Кабінету Міністрів України припускають встановлення податкових пільг і цільового субсидування. Крім того, проекти технопарку є пріоритетними для залучення коштів Української державної інноваційної компанії і її регіональних відділень.

Технопаркам дається право нараховувати прискорену амортизацію - щорічно 20% - по основних фондах груп 3 і 4. При цьому амортизація основних фондів 3-ї групи повинна проводитися доти, поки балансова вартість групи не досягне нульового значення.

Розрахунки по експортно-імпортних операціях, які відбуваються при виконанні інноваційних проектів, проводяться в термін до 150 календарних днів. Кошти, які надійшли в іноземній валюті від реалізації продукції (продажу товарів, виконання робіт, надання послуг) технопарків, не підлягають обов'язковому продажу

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити