Інноваційний менеджмент

Тема 2. Інноваційний менеджмент в системі управління організацією

2.3. Система класифікації інновацій


Інновації не є однорідними, кожна з них має свої специфічні якісні характеристики, що визначають ступінь впливу на господарський розвиток. Внаслідок цього виникає необхідність класифікації інновацій. Різні автори економічної теорії технологічних змін класифікували їх за різними ознаками. Наведемо деякі з них.

Першу класифікацію надав Й. Шумпетер. Він відокремлює 5 типів інновацій:

1) виробництво невідомого споживачам нового продукту чи продукту з якісно новими властивостями з якими споживачі недостатньо знайомі (продуктова або товарна інновація);

2) впровадження нового засобу виробництва, в основу якого не обов’язково покладено нове наукове відкриття, а може бути

застосований новий підхід до комерційного використання продукції (технологічна або процесна інновація);

3) освоєння нового ринку збуту товарів або послуг незалежно від того, існував цей ринок раніше, чи ні (ринкова або збутова інновація);

4) залучення нових джерел сировини та напівфабрикатів, незалежно від того, існували ці джерела раніше, чи ні (сировинна інновація);

5) введення нових організацій та інституційних форм (організаційна інновація), наприклад, створення монопольного стану чи послаблення монопольного положення іншого підприємства.

Окрім цих 5-ти типів інновацій деякі вчені (Я. Ван Дайн, І. Мілендорфер, К. Перес-Перес та ін.) запропонували виділити інфраструктурну інновацію. Це інновації, які мають місце в інфраструктурних галузях: транспорті, зв’язку, інституційних формах поєднання науки й виробництва, освіті, соціальній політиці та ін. Суть даного виду інновацій полягає в тому, що базові інновації сьогодні не можуть існувати ізольовано в певному виробництві. Вони стають можливими тільки тоді, коли відповідних змін зазнають і супутні інфраструктурні галузі. Яскравий приклад цьому - інформаційні технології.

В іноземних країнах більшість інфраструктурних інновацій пов’язано з програмним забезпеченням комп’ютерів та систем, з транспортними організаційно-управлінськими інноваціями. Так, в процесі конкуренції ’’Люфтганзи” з автотранспортом в Німеччині в салонах літаків створено комп’ютерні салони з ІНТЕРНЕТ. Це дає можливість під час польоту працювати і підтримувати зв’язок із своєю фірмою.

Г.Менш розділяв інновації за їх функціями на “базові”, “поліпшуючі” та “псевдоінновації”.

Базові - це нововведення, які забезпечують створення нових галузей промисловості та нових ринків.

Поліпшуючі - це радикальні удосконалення базових існуючих виробництв, вони не зачіпають основну технологічну схему, але покращують якість предмета або незначно змінюють елементи технологічного процесу у цілях економії певних ресурсів.

Псевдоінновації - це нововведення, які принципово не змінюють техніко-економічний рівень виробництва, тобто не є ні базовими, ні поліпшуючими, вони передбачають зміни під впливом короткострокових коливань споживчих вимог.

Як приклад, може бути наведений персональний комп'ютер (базова інновація), що замінив велику електронно-обчислювальну техніку при виконанні обчислювальних робіт. Вдосконалення якісних характеристик персонального комп'ютера (інкрементальна продуктова

інновація) - це збільшення обсягів пам'яті, швидкодії тощо - тобто, перехід до більш сучасних моделей (від ІВМ-386 до ІВМ-486, а потім до Pentium і т. ін.). Дана інновація - покращуюча.

Використання персонального комп’ютера з периферією в якості поліграфічного обладнання для виконання текстових і друкарських робіт — це радикальна продуктова інновація; що належить до базових. В даному випадку він замінює друкарську техніку, поліграфічне обладнання. Це свого роду переворот в організації поліграфічної справи.

Переворотом на кіноринку було використання комп'ютерної техніки для створення візуальних анімаційних кіноефектів. а також комп'ютерних ігор. Виникла нова галузь кіно, що конкурує з художнім фільмом. З моменту її виникнення (в 1993 р. Джеймс Камерон разом з партнерами створив фірму «Digital Domain», що розробляла для кіновиробництва спеціальні візуальні комп'ютерні ефекти) до моменту всесвітнього визнання пройшло тільки три роки. Зараз ця фірма відома як одна з провідних в галузі візуальних ефектів, а також виробництва електронних та комп'ютерних іграшок. В ній працюють понад 350 добре оплачуваних художників, дизайнерів, інженерів і техніків. Дана інновація започаткувала нову сферу діяльності, якої раніше взагалі не було. Її названо «Cultural Products Industry» (суміш Голівуду і Силіконової долини). Дана галузь має великий успіх у споживачів, великі перспективи розвитку. Це теж базова інновація, коли комп'ютерна техніка використовується в новій якості.

Таким чином, одна базова інновація викликала до життя пакет базових інновацій, кожна з яких в подальшому вдосконалюється, покращується і призводить до нових базових і покращуючих інновацій в різних галузях економіки. Спостерігається процес дифузії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити