Історія економічних вчень - навчальний посібник

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ


Література

1. Влауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. — М., 1994. — Введение.

2. Економічна енциклопедія: У 3 т. — К.: Академія; Т.: ТАНГ, 2001.

3. Історія економічних вчень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко та ін. — К., 2001. — Розд. І.

4. Ковалев И. Н. История экономики и экономических учений. — Ростов н/Д: Фенікс, 2000.

5. Ковальчук В. М., Сарай М. І. Економічна думка минулого і сьогодення: Навч. посіб. — Т., 2000. — Вступ.

6. Леоненко П. М., Юхименко П. І. Історія економічних учень: Навч. посіб. — К.: Знання — Прес, 2000. — Тема 1.

7. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. — М., 1996. — Предисловие.

8. Ядгоров Я. С. История экономических учений. — М., 1999. — Тема 1.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити