Історія економічних вчень - навчальний посібник

ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

Література

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. — М., 1994. — Гл. 5, 6.

2. Економічна енциклопедія: У 3 т. — К.: Академія; Т.: ТАНГ, 2001.

3. Історія економічних вчень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, И. О. Татаренко та ін. — К., 2001. — Розд. IV.

4. Ковальчук В. М., Сарай М. І. Економічна думка минулого і сьогодення: Навч. посіб. — Т., 2000. — Гл. 9, 10, 13,14.

5. Леоненко П. М., Юхименко П. І. Історія економічних учень: Навч. посіб. — К.: Знання — Прес, 2000. — Ч. II. — 4.6, 4.7.

6. Майбурд Е. М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. — М., 1996. — Гл. 15, 16.

7. Ядгоров Я. С. История экономических учений. — М., 1999. — Тема 7. — Парагр. 2, 3; Тема 8. — Парагр. 11.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити