Історія економічних вчень - навчальний посібник

КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ—УТОПІСТІВ

5.3. Економічні погляди К. Родбертуса

Перебудувати суспільство на засадах справедливості за допомогою держави намагались також соціалісти К. Родбертус і Ф. Лассаль.

Карл Йоганн Родбертус-Ягецов (1805—1875) — німецький соціаліст. Після закінчення у 1827 р. Геттінгенського університету Родбертус служив певний час у судовому відомстві. Родбертуса обирали членом парламенту, певний час він був міністром. Залишивши політичну арену, Родбертус присвятив себе дослідженню соціально-економічних проблем.

Основні праці Родбертуса: «До пізнання нашого державно-економічного стану» (1842 р.), «Соціальні листи до Кірхмана» (1850—1851 рр.). Після смерті Родбертуса було опубліковано його працю «Капітал» («Четвертий соціальний лист») (1884 р.).

Родбертус посідає своєрідне місце в історії економічної думки. Сприйнявши ідеї С. Сісмонді, критику ним капіталізму і нужденного становища робітничого класу, він виступав з проповіддю соціалістичних ідей. Проте його соціалізм, на відміну від марксистського, мирно співіснує з німецькою монархією. Родбертус прихильник суто економічних форм боротьби, виступає проти політичних дій пролетаріату. Він погоджувався з тим, що можливості втілення ідей соціалізму на той час були надто обмеженими. Але це, на його думку, не стосується теорії. Тут не повинно бути компромісів. Саме тому він гостро критикує теоретичні засади так званого катедер-соціалізму (німецької соціально-етичної школи) і, разом із тим, стає одним з основоположників теорії «державного соціалізму». Реформування суспільства він сподівався здійснити за допомогою зрівняльного розподілу. Захищаючи переважно інтереси дрібної буржуазії, Родбертус, проте, виступає за виплату робітникові повного продукту його праці. Еволюція капіталістичного виробництва, за Родбертусом, відбуватиметься через перетворення капіталістичної власності на трудову. Здійснити соціальні реформи має держава.

Родбертус, спираючись на трудову теорію вартості, розглядає прибуток капіталіста і земельну ренту як нетрудовий прибуток, пов'язаний з приватною власністю. їй на зміну має прийти комуністична власність, що базується на особистій праці. Шлях до комунізму лежить через реформи, що поступово передають власність у руки держави.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити