Історія економічних вчень

КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ—УТОПІСТІВ

 

5.5. Економічні вчення соціалістів—утопістів

5.5.1. Економічні погляди К.А. Сен-Симона

Основними творами Клода Анрі де Рувруа Сен-Симона (1760—1825) є "Листи женевського мешканця", "Погляди на власність".

Сен-Симон бачив значення історії в поступовому переході від однієї формації до іншої (від рабовласницької до феодальної, а від останньої до промислової) під впливом зростання знань і розвитку економіки.

Головною вадою капіталістичного суспільства Сен-Симон роздробленість і анархію виробництва. Ця анархія — неминучий наслідок економічної свободи, яка базується на індивідуалізмі приватних власників. У суспільстві велика промисловість буде керуватися з єдиного центру, функціонувати за єдиним планом, що розробляється вченими. Планування охопить як виробництво, так і розподіл продукції в масштабі країни.

Він вважав, що майбутнє належить великому індустріальному виробництву і промисловому класу (підприємці, робітники, вчені). Обстоював організовану працю, в основі якої лежить принцип: "від кожного за здібностями, кожному — за внеском".

Для створення суспільства майбутнього, на думку Сен-Симона, необхідно перебудувати не тільки матеріальні умови життя, а й розвивати духовні якості людей.

Сен-Симон не висував вимоги заміни приватної власності суспільною. У його системі зберігається приватна капіталістична власність, існує частка, що централізовано виділяється із суспільного продукту на винагороду за капітал. Обов'язкові для капіталістів умови — особиста праця, участь у виробництві та підпорядкування загальному плану.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити