Історія економічних вчень - навчальний посібник

КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ—УТОПІСТІВ

У чому полягає сутність соціалістичних вчень?

Соціалістичні вчення — невід'ємний елемент історії економічної думки, який постав із мрій і уявлень людей про можливість досягнення справедливого суспільства із загальним щастям для всіх, що протиставлялось несправедливості та пригнобленню спочатку в рабовласницькому і феодальному, а потім і в капіталістичному суспільстві. Усі різноманітні соціалістичні концепції об'єднували різка критика панівного ладу і не сприйняття його основи — приватної власності, яка оголошувалась головною причиною гноблення людини людиною, поділу суспільства на багатих і бідних.

Услід за соціальними утопіями XVI—XVII ст. з'явилися соціалістичні вчення XVIII—XIX ст., пов'язані з іменами таких відомих мислителів, як К.А. Сен-Симон, ПІ. Фур'є, Р. Оуен, Ф. Лассаль, а також соціалістів — рікардіанців та ін.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити