Історія економічних вчень - навчальний посібник

КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ—УТОПІСТІВ

У чому відмінності між моделями «справедливого» суспільства соціалістів — утопістів?

Створені К.А. Сен-Симоном, Ш. Фур'є та Р. Оуеном моделі «справедливого» суспільства відрізнялись.

За К. А. Сен-Симоном, соціалізм — це колективізм, що передбачає соціалізацію суспільних відносин. Соціалізацію автори доктрини розуміють як утворення асоціації суспільного масштабу через одержавлення, націоналізацію власності. Вона передбачає залучення до колективної організації всіх членів суспільства, і в цьому розумінні К.А. Сен-Симон і його учні справді були засновниками теорії того суспільного ладу, який пізніше називатимуть комунізмом.

Ш. Фур'є, Р. Оуена та їх послідовників називають асоціаціоністами, оскільки вони шукали вирішення всіх проблем сучасного їм капіталізму у вільній асоціації (інтегральній кооперації), організованій свідомо, за наперед складеним планом. Асоціаціонізм, індивідуалістичний за своєю природою, передбачає добровільне об'єднання самостійних агентів зі збереженням їх самостійності. Асоціаціоністи, так само, як і ліберальні економісти, намагалися з'ясувати причини, що перешкоджають вивільненню економічного потенціалу індустріального суспільства, і вважали, що наявне соціальне середовище є штучним, спотворює дію економічних законів.

Але асоціаціоністи відрізняються від економістів ліберальної школи тим, що вони мають на меті шляхом асоціаціювання виробників створити нове суспільне середовище. Саме тому їх соціалізм називають утопічним.

Разом із тим, асоціаціонізм Ш. Фур'є та Р. Оуена відрізнявся за формою: у Ш. Фур'є кооперація будується на корпоративних началах, зберігається приватна власність, хоча й обмежуються її функції у сфері розподілу, доходи формуються за суспільною вартістю факторів та через суспільні фонди споживання; у Р. Оуена кооперація базується на суспільній формі власності, передбачається розподіл за працею, а також через суспільні фонди споживання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити