Історія економічних вчень - навчальний посібник

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Визначте позитивний момент концепції відтворення К. Маркса

Позитивним моментом концепції відтворення К. Маркса стала чудова аргументація критики теорії економічних криз С. Сісмноді і Т. Мальтуса, які вбачали їх причину в недоспоживанні трудящих, а досягнення необхідного рівня споживання пов'язували з існуванням так званих третіх осіб (у С. Сісмонді — це дрібні власники, а в Т. Мальтуса — непродуктивні прошарки суспільства).

Однак безсумнівною є й негативна сторона теорії економічних циклів Маркса. Справа в тому, що в буквальному розумінні в «Капіталі» подана не стільки теорія криз, скільки показані наслідки нагромадження капіталу і розподілу доходів за капіталізму, що неминуче, за переконанням Маркса, призводить до періодів «загального надвиробництва». За Марксом, циклічний процес розпочинається з кризи, продовжується в депресії і пожвавленні виробництва і закінчується його піднесенням, коли стрімко зростає сукупний попит для нагромадження заради максимізації прибутку, до чого прагнуть усі капіталісти, здійснюючи масову заміну основного капіталу, що стає причиною наступної кризи і нового економічного циклу. Кризу Маркс вважав насильницьким методом, за допомогою якого об'єктивний ринковий механізм досягає нових пропорцій порушеної економічної рівноваги.

Тому фактично картина циклічного процесу, описана Марксом, як вказує М. Блауг, «є одночасно і карою, і очищенням», адже «все, що Маркс відносить до безперервного розширення виробництва, він розглядає безвідносно до існування ефективного попиту, який і надає сенс цьому виробництву». Прямим підтвердженням цього є й слова самого Маркса в другому томі «Капіталу» про те, що «кінцевою причиною всіх справжніх криз завжди залишається бідність і обмеженість споживання мас, що протидіють прагненню капіталістичного виробництва розвивати продуктивні сили таким чином, ніби межею їх розвитку була тільки абсолютна споживна здатність суспільства».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити