Історія економічних вчень - навчальний посібник

ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Література

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. — М., 1994.

2. Економічна енциклопедія: У 3 т. — К.: Академія; Т.: ТАНГ, 2001.

3. Історія економічних вчень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, И. О. Татаренко та ін. — К., 2001. — Розд. VII.

4. Ковальчук В.М., Сарай М.І. Економічна думка минулого і сьогодення: Навч. посіб. — Т., 2000. — Гл. 16.

5. Леоненко П.М., Юхименко П. І. Історія економічних учень: Навч. посіб. — К.: Знання — Прес, 2000. — Ч. II. — 5.2.

6. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. — М., 1996. — Гл. 19.

7. Маркс К. Капитал. — Т. 1 — 3 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — М.: Политиздат. — Т. 23—25.

8. Ядгоров Я. С. История экономических учений. — М., 1999. — Тема 8.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити