Історія економічних вчень - навчальний посібник

ІСТОРИЧНА ШКОЛА

Чому представників історичної школи прийнято відносити до нетрадиційного напряму в економічній науці?

Від традиційного напряму представників історичної школи відрізняють специфічні погляди на предмет і метод політичної економії, її проблематику. У них свої підходи до трактування основних економічних понять, до розуміння економічних законів.

«Історики» акцентують увагу на тому, що жодна суспільно-економічна форма не є цілком завершеною; вона постійно вдосконалюється, змінюється. Економічні теорії, що є узагальненням практики, також не варто абсолютизувати, вважати їх універсальними, такими, що відповідають умовам кожного національного господарства.

Положення та висновки класичної і неокласичної шкіл критикуються «істориками» за схематизм і невиправдані абстракції. Важливо враховувати умови, специфіку окремих країн, кожної епохи. Головне — історичні факти, що використовуються як аргументи, а не логічні міркування і схеми. Порівняльний метод в економічній науці — найбільш надійний і результативний інструмент вивчення економічної реальності.

Економічні закони не є універсальними і загальними категоріями. Бруно Гільдебранд (1812—1878) ставить під сумнів існування економічних законів, що обґрунтовуються класиками. Карл Кніс (1821—1898) вважав, що економічна наука здатна описувати виникнення і розвиток економічних процесів, але не в змозі дати адекватні їм узагальнення.

Представники молодої історичної школи (Густав Шмоллер (1838—1917); Адольф Вагнер (1835—1917)) не заперечували існування економічних законів, але зазначали, що відкрити закони за допомогою логічних обґрунтувань неможливо. Узагальнення теоретичного характеру мають спиратися на досвід, факти.

Історична школа розширила проблематику політичної економії. Її представники висунули низку важливих положень, поклали початок економічної соціології, показали значення організації, норм права і моралі, активізували статистичні дослідження.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити