Історія економічних вчень - навчальний посібник

ІСТОРИЧНА ШКОЛА

Яка сутність «етичного принципу» Г. Шмоллера?

Шмоллер одним із перших в історії економічної науки запровадив «етичний принцип», який сьогодні набув великого поширення у світовій економічній практиці. Він доводить, що господарське життя визначається не тільки природними та технічними, а й моральними факторами: без твердої моральності немає ринку, грошового обігу, поділу праці, держави. Цікаво, що Шмоллер пояснював існування соціальних градацій і класових відмінностей у суспільстві, спираючись саме на етичний принцип. На його думку, економічного успіху досягають ті люди, вчинки, доброчесність і порядність яких відповідають високим моральним нормам.

Важливого значення надавав Шмоллер моральному факторові у вирішенні робітничого питання. Він писав, що кращий засіб для його розв'язання — виховання моральності в робітників з тим, щоб подолати вороже ставлення до підприємців, активне тяжіння до об'єднання у профспілки, запобігти посиленню революційного руху серед робітничого класу.

Шмоллер пропагував ідею відмови від класової боротьби і закликав виховувати робітників у дусі «соціальної солідарності» з капіталістами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити