Історія економічних вчень - навчальний посібник

ІСТОРИЧНА ШКОЛА

У чому полягає сутність «соціального напряму» Р. Штольцмана?

Поглядам Штольцмана, як і всьому «соціальному напряму», властиве ідеалістичне трактування економічних категорій. Зокрема, у книжці «Мета в народному господарстві» він виходив з принципу, що економіку підпорядковано моральним ідеалам і вона є засобом, який використовується людьми для моральних цілей. На його думку, метою капіталістичного виробництва є реалізація принципу життєвого достатку, який забезпечує існування всім членам суспільства. Штольцман доводив, що окремі економічні категорії (вартість, заробітна плата, прибуток), є тільки засобами для досягнення цього вищого морального принципу. Заробітна плата, стверджував він, має забезпечувати нормальне достойне життя робітникам, а прибуток — гідне існування капіталістам. Отже, сучасна економічна система може дати усім верствам населення можливість задовольнити свої життєві потреби. До речі, відмінність між робітниками та капіталістами Штольцман бачив лише в тому, що перші є виконавцями, другі — організаторами виробництва, а така різниця буде завжди.

Штольцман назвав капіталістів вождями нації, а робітників — класом, що перебуває під захистом капіталістів.

«Соціальний напрям» активно захищав права приватної власності, обстоюючи тезу, що її існування відповідає інтересам не тільки індивіда, а й суспільства. Дієздатне суспільство потребує організаторів — капіталістів. Тому капіталісти повинні отримувати достатню винагороду і мати приватну власність, щоб виконувати свої функції.

Головній моральній меті підпорядковано й дію закону вартості. Штольцман поділяв вартість на два елементи: заробітну плату і прибуток. Обидві ці частини мають конкретне функціональне призначення. На думку Штольцмана, сутність закону вартості полягає в тому, щоб забезпечити нормальне існування всіх членів суспільства, регулювати їхні доходи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити