Історія економічних вчень - навчальний посібник

ІСТОРИЧНА ШКОЛА

Література

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. — М., 1994.

2. Економічна енциклопедія: У 3 т. — К.: Академія; Т.: ТАНГ, 2001.

3. Історія економічних вчень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко та ін. — К., 2001. — Розд. VIII.

4. Ковальчук В. М., Сарай М. І. Економічна думка минулого і сьогодення: Навч. посіб. — Т., 2000.

5. Леоненко П. М., Юхименко П. І. Історія економічних учень: Навч. посіб. — К.: Знання — Прес, 2000.

6. Майбурд Е. М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. — М., 1996.

7. Ядгоров Я. С. История экономических учений. — М., 1999. — Тема 11.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити