Історія економічних вчень - навчальний посібник

МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Сформулюйте основні положення концепції граничної корисності, висунутої економістами австрійської школи

У розробці теорії граничної корисності брали участь англієць Вільям Джевонс (1835—1882), австрійські економісти Карл Менгер (1840—1921), Фрідріх Візер (1851 — 1926), Ойген Бем-Баверк (1851 —1919), швейцарець Леон Вальрас (1834—1910).

У центрі дослідження цінності (вартості) благ — аналіз споживчого попиту. Визначального значення набувають не витрати, а результати. Цінність благ (товарів, послуг) зумовлюється їхньою граничною корисністю для споживача. Саме гранична корисність визначає пропорції обміну і, відповідно, ціну обмінюваних товарів. Головною проблемою стає вивчення попиту.

Аналіз граничної корисності пов'язаний із вивченням мотивів економічної поведінки людей. В основу аналізу покладається суб'єктивний принцип. Гранична корисність благ залежить від їх кількості (зі збільшенням кількості цінність спадає) і порівняльної рідкісності щодо потреби в благах.

Щодо цінності засобів виробництва, то вона визначається не прямо (витратами праці), а побічно — через оцінку граничної корисності товарів споживчого призначення, у виробництві яких беруть участь засоби виробництва. Вартість трудових зусиль має суб'єктивний характер: вирішальне значення має не кількість робочих годин, а гранична корисність вироблених товарів і послуг. Обмін благ здійснюється на основі принципу рівноважності суб'єктивних оцінок учасників угоди. На вільному ринку суб'єктивні оцінки продавців і покупців вирівнюються. У точці перетинання їхніх інтересів формується ціна, що відповідає прагненням сторін одержати корисність однакової значущості. Ціна, прийнятна для тієї й іншої сторін, виражає рівність граничних корисностей.

Теорія граничних величин стала одним із вихідних пунктів для подальшої розробки положень і категорій, що увійшли до арсеналу економічної науки. Вона сприяла створенню теорії поведінки споживачів на ринку і є одним із відправних параметрів сучасної теорії цін, аналізу взаємного зв'язку попиту та пропозиції. Принцип граничної корисності покладений в основу вибору альтернативних варіантів, аналізу ефективності, оптимізації виробничих факторів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити