Історія економічних вчень

МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

 

Обґрунтуйте теорію граничної корисності О. Бем-Баверка

З погляду теорії маржиналізму найбільш важливою в теоретичному спадку Ойгена Бем-Баверка стала праця "Основи теорії цінності господарських благ" (1886 р.). У ній ґрунтовно розвивалась і вдосконалювалась теорія граничної корисності — "візитна картка" "австрійської" школи.

Насамперед Бем-Баверк дав більш розгорнутий виклад теорії граничної корисності. Він намагався довести, що мінова цінність (вартість), як і споживна (корисність), визначається граничною корисністю на основі їх суб'єктивних оцінок. Австрійський теоретик при цьому розрізняв суб'єктивну й об'єктивну цінність, вважаючи, що перша — це "особиста оцінка блага споживачем і продавцем", а друга — це "пропорції обміну, які формуються на ринку під впливом конкуренції".

З цих позицій ціна товару є "результатом зіткнення на ринку різних суб'єктивних оцінок продавців і покупців", які ставляться в залежність від граничної корисності. Зокрема, суб'єктивна оцінка блага з боку покупця визначає верхню межу його ринкової ціни, а з боку продавця — її нижню межу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити