Історія економічних вчень - навчальний посібник

МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Дайте загальну характеристику економічної системи А. Маршалла

Альфреда Маршалла вважають засновником кембриджської школи економічної науки. Маршалл — систематик; він синтезував і використовував теоретичні розробки своїх попередників, у тому числі теорію факторів виробництва, теорію граничної корисності. Теорію вартості він переробив і трансформував у теорію ціни.

Економічну теорію Маршалла можна подати у вигляді схеми.

Схема (у трохи спрощеному вигляді) ілюструє хід міркувань Маршалла. Визначальну роль у його концепції відіграє ціна, що формується на основі взаємодії попиту та пропозиції. Кожна з двох складових становить окремий, специфічний розділ.

Розглядаються фактори, під впливом яких формуються ці параметри. Ринкову рівновагу Маршалл розглядає як рівність цін пропозиції та попиту.

Теорія ціни і принцип рівноваги покладені в основу подальшого аналізу: виявлення сутності окремих категорій, визначення функціональних взаємозв'язків, обґрунтування тенденцій розвитку і висновків.

Господарська діяльність та відповідні взаємозв'язки аналізуються, головним чином, щодо умов конкурентного ринку з використанням кривих попиту та пропозиції.

Маршалл розширив категорійний апарат, запропонував низку нових підходів, збагатив методологію. Один із прийомів аналізу полягає в тому, що всі елементи, крім одного, приймаються як постійні, потім ретельно вивчаються наслідки змін, що відбуваються. Основний принцип — облік взаємодії попиту та пропозиції як найважливіших доданків, що визначають ринкові процеси і явища.

Попит і пропозиція формуються на основі взаємодії багатьох факторів у сферах виробництва і споживання, таких як суспільний устрій, умови життя, здібності, нахили, смаки, працьовитість, мода тощо.

Маршалл обґрунтував поняття еластичності попиту (відношення динаміки попиту до динаміки цін). Запропонував розглядати взаємодію попиту та пропозиції з урахуванням фактора часу. У короткостроковому періоді вирішальна роль належить корисності та попиту. У довгостроковому періоді пріоритетне значення набувають витрати. Він ввів поняття «представницька фірма», витрати якої визначають ціну в тривалому періоді часу. Фактор часу Маршалл називав джерелом найбільших ускладнень в економічній теорії.

Важливу роль Маршалл відводив поняттям внутрішньої і зовнішньої економії. Власне кажучи, у цих поняттях набуло відображення розходження між індивідуальними і суспільними витратами у виробництві товарів.

За Маршаллом, розподіл є одним із аспектів теорії вартості. З сутності цієї теорії випливає висновок про те, що є реальним джерелом доходів у суспільстві. Створення вартості є результатом функціонування усіх факторів, включаючи фактор організації, введений Маршаллом як самостійний.

Концептуальний підхід і теоретичні розробки Маршалла слугують і нині загальною основою західної економічної науки, насамперед її мікроекономічного розділу. Позитивна економічна наука тісно пов'язана з нормативною, покликаною виробляти практичні поради і рекомендації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити