Історія економічних вчень - навчальний посібник

МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

У чому полягає принцип економічної рівноваги, обґрунтований А. Маршаллом?

Принцип економічної рівноваги є одним із визначальних положень неокласичної школи. Рівновага в економіці — це відповідність між попитом та пропозицією, між ресурсами і потребами. Через ціновий механізм рівновага встановлюється шляхом або обмеження споживчого попиту, або збільшення обсягу виробництва (і пропозиції).

Обґрунтовуючи принцип рівноваги, Маршалл ввів в економічну науку категорію «рівноважна ціна», яка є точкою перетинання кривої попиту (граничної корисності) і кривої пропозиції (граничних витрат). Обидва ці фактори — складові ціни; корисність і витрати — однаково значущі. У підході Маршалла враховуються як об'єктивна (витрати виробництва), так і суб'єктивна (корисність благ) сторони.

У короткостроковому періоді рівноважна ціна утвориться у точці перетину кривої пропозиції і кривої попиту (рис. 8.4).

За словами Маршалла, «принцип витрат виробництва і принцип «кінцевої корисності», без сумніву, є складовою одного загального закону попиту та пропозиції; кожний з них можна порівняти з одним із лез ножиць».

Маршалл також пише: «Ми могли б на однакових підставах сперечатися про те, чи регулюється вартість корисністю або витратами виробництва, як і про те, чи розрізає шматок папера верхнє чи нижнє лезо ножиців».

«Коли попит та пропозиція перебувають у рівновазі, кількість товару, виробленого за одиницю часу, можна назвати рівноважною кількістю, а ціну, за якою він продається, рівноважною ціною. Така рівновага є стійкою, тобто ціна за деякого відхилення від неї прагнутиме до повернення в колишнє становище подібно тому, як маятник коливається в той чи інший бік від своєї нижньої точки».

Рівноважна ціна не є раз і назавжди даною і незмінною. Вона змінюється, оскільки змінюються її складові: попит — під впливом такої, що спадає і зростає, граничної корисності товару; пропозиція — у результаті зростання або спадання граничних витрат. Зміни відбуваються під впливом багатьох факторів: доходів, часу, змін в економічній ситуації.

Рівновага, за Маршаллом, — це рівновага тільки ринку товарів. Вона досягається за наявності певних умов, насамперед вільної конкуренції.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити