Історія економічних вчень - навчальний посібник

МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Обґрунтуйте концепцію еластичного попиту А. Маршалла

Розвиваючи теорію «ціни попиту», Маршалл висунув концепцію «еластичності попиту».

Він поставив попит на певний товар у функціональну залежність від трьох факторів — граничної корисності, ринкової ціни і грошового доходу, який використовується на споживання. Особливе місце автор «Принципів економіки» відводив першому з них. Гранична корисність дорівнює тій максимальній ціні, яку покупець ще згоден заплатити за визначений товар, тому вона стає верхньою межею коливань ринкової ціни. Услід за О. Вем-Ваверком, А. Маршалл стверджував, що максимальна «ціна попиту» є незалежною від ринку і визначається лише потребою в товарі та його запасом.

Під дією кожного зі згаданих факторів попит змінюється із певною еластичністю. Під «еластичністю попиту» Маршалл розумів функціональну залежність зміни обсягу попиту під впливом зміни граничної корисності та ринкової ціни товару й доходу його споживача. Зокрема, зміною ціни визначається цінова еластичність попиту. Видатний економіст вважав, що «ступінь еластичності (або швидкості реакції) попиту на ринку залежить від того, якою міроюйого обсяг зростає за певного зниження ціни або скорочується за певного підвищення ціни».

Маршалл розрізняв еластичний і нееластичний попит. Попит буде еластичним, коли він змінюється більшою мірою, ніж ціна, яка зумовила зміну попиту, і буде нееластичним, якщо змінюватиметься меншою мірою, ніж ціна. Найменш еластичним, на думку англійського економіста, є попит на товари першої потреби (воду, сіль, хліб, картоплю, цукор тощо). При цьому еластичність попиту висока за високих цін і значна за середніх; вона зменшується при зниженні цін і поступово зникає, коли падіння цін заходить так далеко, що досягається рівень повного насичення цієї потреби.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити