Історія економічних вчень

МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

 

Методологія досліджень Дж. Б. Кларка

Найцінніші наукові досягнення Кларка потрібно розглядати у двох аспектах: методологічному і теоретичному. В першому випадку йдеться про новизну методології досліджень у рамках створеного Кларком вчення про три природних розділи економічної науки, а в другому — про закон граничної продуктивності факторів виробництва і вчення про статику і динаміку економічної системи, які ґрунтуються на мікроекономічному аналізі виробництва і розподілу.

Отже, американський маржиналіст вніс певну своєрідність у методологію дослідження, поділивши економічну науку на три розділи: перший вивчає "універсальні закони" (закон граничної корисності, закон спадної продуктивності, закон граничної продуктивності), другий здійснює аналіз економіки в стані статики (непорушності), третій досліджує закони економічної динаміки (руху економіки).

Структура досліджень Кларка також оригінальна. Вона ґрунтується на кількох основних ідеях:

• розподіл "суспільного доходу" регулюється суспільним законом, який "за цілком вільної конкуренції" може забезпечити кожному фактору виробництва створену ним суму багатства;

• багатство — це кількісно обмежені матеріальні блага;

• кожен фактор виробництва має в суспільному продукті саме ту частку багатства, яка вироблена за його допомогою;

• розподіл всього суспільного доходу на первинні доходи — заробітну плату, відсоток і прибуток — безпосередньо і цілком є предметом економічної науки;

• первинні доходи одержуються, відповідно, "за виконання роботи", "за надання капіталу" і "за координування заробітної плати і відсотка";

• при визначенні доходів "за здоровим глуздом" жоден із "класів людей", зайнятих у виробництві, не "матиме претензій один до одного";

• в економічному розумінні виробництво продукту не завершено доти, доки представники торгівлі не довели його до покупця і не відбувся продаж, що і є "заключним етапом суспільного виробництва".

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити