Історія економічних вчень - навчальний посібник

МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Методологія досліджень Дж. Б. Кларка

Найцінніші наукові досягнення Кларка потрібно розглядати у двох аспектах: методологічному і теоретичному. В першому випадку йдеться про новизну методології досліджень у рамках створеного Кларком вчення про три природних розділи економічної науки, а в другому — про закон граничної продуктивності факторів виробництва і вчення про статику і динаміку економічної системи, які ґрунтуються на мікроекономічному аналізі виробництва і розподілу.

Отже, американський маржиналіст вніс певну своєрідність у методологію дослідження, поділивши економічну науку на три розділи: перший вивчає «універсальні закони» (закон граничної корисності, закон спадної продуктивності, закон граничної продуктивності), другий здійснює аналіз економіки в стані статики (непорушності), третій досліджує закони економічної динаміки (руху економіки).

Структура досліджень Кларка також оригінальна. Вона ґрунтується на кількох основних ідеях:

✵ розподіл «суспільного доходу» регулюється суспільним законом, який «за цілком вільної конкуренції» може забезпечити кожному фактору виробництва створену ним суму багатства;

✵ багатство — це кількісно обмежені матеріальні блага;

✵ кожен фактор виробництва має в суспільному продукті саме ту частку багатства, яка вироблена за його допомогою;

✵ розподіл всього суспільного доходу на первинні доходи — заробітну плату, відсоток і прибуток — безпосередньо і цілком є предметом економічної науки;

✵ первинні доходи одержуються, відповідно, «за виконання роботи», «за надання капіталу» і «за координування заробітної плати і відсотка»;

✵ при визначенні доходів «за здоровим глуздом» жоден із «класів людей», зайнятих у виробництві, не «матиме претензій один до одного»;

✵ в економічному розумінні виробництво продукту не завершено доти, доки представники торгівлі не довели його до покупця і не відбувся продаж, що і є «заключним етапом суспільного виробництва».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити