Історія економічних вчень - навчальний посібник

МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Що розумів під «статикою» і «динамікою» Дж. Б. Кларк?

Під статикою Кларк розумів опис умов, необхідних і достатніх для встановлення рівноваги ринкової економічної системи. При цьому він робив низку допущень, які полягали у відсутності технічного прогресу, переміщень праці та капіталу між сферами виробництва, незмінності їх обсягу, фіксованості потреб у споживчих товарах, пануванні цілком вільної (досконалої) конкуренції. Передбачалось, що економіка може мати не один, а кілька станів рівноваги, які визначаються незмінними, але іншими обсягами праці і капіталу.

Кларк доводив, що якщо хоч одне зі згаданих допущень не буде виконуватись, то рівновага системи порушиться, економіка прийде в рух для пошуку нового рівноважного стану статики. Пояснити причини цього має економічна динаміка.

Для з'ясування сутності динамічного розвитку економіки американський дослідник значно модифікував теорію факторів виробництва. На відміну від Ж. Б. Сея, він розглядав не три, а чотири економічні фактори (ресурси): грошовий капітал, капітальні блага (засоби виробництва і земля), підприємницьку діяльність і працю.

У теорії Кларка виробництво і розподіл розглядаються як сфери діяльності раціональних суб'єктів господарювання, тобто з позицій маржиналізму. До них належать: робітник (носій праці), власник грошового капіталу і підприємець (носій підприємницької діяльності). Підприємцями Кларк вважав лише тих осіб, які здійснюють організацію праці та управління виробничими ресурсами, не маючи власного капіталу. Вважалось, що робітник вкладає у виробництво свою працю, розраховуючи на заробітну плату, власник капіталу віддає цей капітал у кредит, сподіваючись на одержання відсотка, а роль підприємця уявлялась більш складною.

За умов статичної рівноваги, міркував Кларк, підприємець є організатором виробництва і винагороджується нормальним прибутком (платою за підприємницьку діяльність). Однак, коли йдеться про динаміку, то підприємець постає в новій іпостасі — він стає новатором, що рухає технічний прогрес, прагне до зменшення витрат виробництва й обігу нижче за середні, одержуючи за це додатковий прибуток — підприємницький дохід.

На думку Кларка, в ситуації економічної статики ціна (вартість) продукту складається лише із суми заробітної плати, відсотка і нормального прибутку, а в стані динаміки вона додатково включає ще й підприємницький дохід.

Отже, за Кларком, економічна рівновага можлива тільки в стані статики господарської системи, а в стані динаміки вона неодмінно порушується.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити