Історія економічних вчень - навчальний посібник

МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Література

Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер. — М.: Экономика, 1992.

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. — М., 1994. —Гл. 9—11,13.

Економічна енциклопедія: У 3 т. — К.: Академія; Т.: ТАНГ, 2001.

Історія економічних вчень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, И. О. Татаренко та ін. — К., 2001. — Розд. IX.

Кларк Дж. Б. Распределение богатства. — М.: Экономика, 1992.

Ковальчук В. М., Сарай М. І. Економічна думка минулого і сьогодення: Навч. посіб. — Т., 2000. — Розд. VII. — Гл. 17—20.

ЛеоненкоПМ.,ЮхименкоП.І. Історія економічних учень. Навч. посіб. — К.: Знання — Прес, 2000. — Ч. III. — Гл. 7—9.

Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. — М., 1996. — Гл. 23—26.

Маршалл А. Принципы политической экономии: В 3 т. — М.: Прогресс, 1983—1984.

Пигу А. Экономическая теория благосостояния: В 2 т. — М.: Прогресс, 1985.

Ядгоров Я.С. История экономических учений. — М., 1999. — Темы 12—14.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити