Історія економічних вчень - навчальний посібник

ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ

У чому особливості моделей ідеальної держави в працях Платона і Аристотеля?

У проекті «ідеальної держави» Платона ні філософи, ні армія, які становили найвищий стан суспільства, навіть думати не могли про заняття, пов'язані з фізичною працею. Вони також мали бути не обтяженими ніякою власністю, оскільки саме вона, на думку Платона, є джерелом протиріч і розбіжностей у державі — їх матеріальне забезпечення за принципом «кожному порівну» має взяти на себе держава. Всі господарські турботи, у тому числі й пов'язані з володінням і розпорядженням особистою власністю, за умовами проекту, мали покладатися на так звану чернь — третій стан суспільства (ремісники, землероби, вільні). Раби ж — власність вільних громадян або живе знаряддя праці, а тому

Платон не відносить їх до жодного стану суспільства. Щодо Аристотеля, то його проект «ідеальної держави» викладено у творах «Нікомахова етика» і «Політика». Порівнюючи його з проектом Платона, можна побачити багато спільного: 1) Аристотель підтримує ідею про необхідність поділу праці на працю вільних і працю рабів, а відповідно, на розумову і фізичну працю, виходячи із «закону про природу»; 2) Аристотель поділяє погляди щодо негативного ставлення до ремесла і його малої значущості для суспільства


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити