Історія економічних вчень - навчальний посібник

КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ

Що таке коефіцієнт мультиплікації? Яку роль він відіграє в теорії Дж. М. Кейнса?

Мультиплікатор (від лат. multiplicator — той, що множить) означає множник. Мультиплікатор, що виражає зв'язок між приростом інвестицій і приростом доходу, підсилює (множить) вплив інвестиційного попиту на збільшення доходів:

У чому полягає сутність мультиплікаційного ефекту?

Насамперед у тому, що збільшення інвестиційного попиту неминуче супроводжується збільшенням попиту на споживчі товари, причому в більшому обсязі, ніж попиту на інвестиції. Зростання доходів працівників, зайнятих в інвестиційному секторі, означає збільшення їхнього попиту на споживчі товари. Отже, зростають виробництво і доходи в галузях, що виробляють предмети споживання. У свою чергу, це зумовлює розширення виробництва і доходів у «третинному» секторі. Первісний «поштовх» до розширення виробництва буде наростати за принципом ланцюгового зв'язку між галузями.

Ефект мультиплікації залежить від первісного «поштовху» і частки доходу, виділеного його одержувачами на споживання, тобто від граничної схильності до споживання. Чим більша гранична схильність до споживання, тим вищий коефіцієнт мультиплікації.

Мультиплікаційний ефект виявляє себе за певних умов: наявності незайнятих потужностей, вільної робочої сили.

Його дія найбільш помітна в умовах піднесення. У разі зниження інвестиційного попиту мультиплікатор діє зі знаком «мінус», падіння інвестицій супроводжується кумулятивним падінням споживчого попиту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити