Історія економічних вчень - навчальний посібник

КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ

Ціна та інфляція в теорії Дж. М. Кейнса

Оскільки відповідно до теорії Кейнса основа економічного зростання — ефективний попит, основним елементом економічної політики є його стимулювання. Головний засіб — активна фіскальна політика держави, спрямована на стимулювання інвестицій і підтримання високого рівняспоживчого попиту за рахунок державних витрат. Неминучим наслідком такої політики є дефіцит бюджету і зростання грошової маси в економіці країни. У рамках класичного напряму наслідком зростання грошової маси є пропорційне зростання цін на продукцію, тобто адекватне інфляційне зростання цін. Основне твердження Кейнса у цьому питанні зводилося до того, що збільшення грошової маси в обігу буде провокувати інфляційне зростання цін у тій же пропорції лише за умов повної зайнятості. За умов неповної зайнятості зростання грошової маси викликатиме збільшення обсягів використання ресурсів. Іншими словами, будь-яке збільшення грошової пропозиції буде розподілятися між підвищенням цін, збільшенням грошової заробітної плати і зростанням виробництва та зайнятості, і чим далі від стану повної зайнятості перебуватиме економіка, тим більшою мірою збільшення грошової маси буде позначатися на зростанні виробництва і зайнятості, а не на зростанні цін. Бюджетний дефіцит, зростання грошової маси й інфляція, на думку Кейнса, є цілком достатньою ціною за підтримання високого рівня зайнятості й стабільного підвищення рівня національного доходу. Втім, абсолютна, або істинна (за його термінологією), інфляція спостерігається тільки тоді, коли відбувається зростання ефективного попиту за повної зайнятості. Слід зазначити, що в праці Кейнса «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» закладені основи теорії інфляції витрат, тобто зростання цін, пов'язаного зі збільшенням грошової заробітної плати.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити