Історія економічних вчень - навчальний посібник

КЕЙНСІАНСТВО ТА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЯ

Література

Економічна енциклопедія: У 3 т. — К.: Академія; Т.: ТАНГ, 2001.

Історія економічних вчень: Підручник / Л. Я. Корнійчук, И. О. Татаренко та ін. — К., 2001. — Розд. XII.

Ковальчук В. М., Сарай М. І. Економічна думка минулого і сьогодення: Навч. посіб. — Т., 2000. — Розд. 9. — Гл. 25—27.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег // Антология экономической классики. — М.: Экономика, 1993. — Т. 3.

Классики кейнсианства (Р. Харрод, Э. Хансен): В 2 т. — М.: Экономика, 1997.

Леоненко П. М., Юхименко П. І. Історія економічних учень: Навч. посіб. — К.: Знання — Прес, 2000. — Ч. IV. — 12, 13, 14.

Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. — М., 1996.

Макконнелл K.P., Брю C. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. — М.: Республика, 1992. —Гл. 13.

Самуэльсон П. Экономика: В 2 т.— М.: Алгон, 1992. — Т. 1. — Гл. 13.

Стиглиц Дж. Ю. Альтернативные подходы к макроекономике: методологические проблемы и неокейнсианство // Мировая экономика и междунар. отношения. — 1997. — № 5—7.

Усиян И. Кейнсианство — доктрина регулируемой рыночной экономики // Экономист. — 1996. — № 9.

Ядгоров Я.С. История экономических учений. — М., 1999. — Тема 17.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити