Історія економічних вчень - навчальний посібник

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

Охарактеризуйте основні принципи інституціоналізму

Інституціоналізм ґрунтується переважно на позаекономічному тлумаченні сутності господарських процесів у ринковому суспільстві. При цьому рушійними силами економічного розвитку вважаються соціальні явища як політичного, правового, етичного, морального, психологічного, технічного, так і економічного характеру — держава і профспілки, сім'я і традиції, звичаї і мораль, правові акти й етичні норми, технічний прогрес і наука, конкуренція і ринкова влада, еволюція економіки тощо. Ці та інші явища були об'єднані одним спільним терміном — інститути, або інституції, що й дало назву цьому напряму економічної думки.

Прибічники інституціоналізму такі економічні явища, як власність, товар, гроші, кредит, відсоток, прибуток тощо вважають лише формою прояву психології суспільства. Однак на відміну від вчених австрійської школи маржиналізму, які досліджували психологію ізольованого раціонального суб'єкта, інституціоналісти звертаються до групової психології окремих груп і верств суспільства, визнаючи її вирішальний вплив на економіку. Підхід до економічних процесів з позицій «соціальної психології» дозволив інституціоналізмові дати в цілому правильний опис соціальних аспектів економічного життя, яке розглядалося з методологічних позицій маржиналізму.

Інша важлива риса інституціоналізму — визнання еволюційного розвитку єдино можливою формою економічного і соціального прогресу. Всі без винятку інституціоналісти були принциповими противниками революційних зрушень, пропонували реформістський шлях оздоровлення капіталізму. Вони одними з перших в економічній науці визнали важливу роль держави в організації ринкової економіки, обґрунтували можливість регулювання останньої.

Загальні проблеми, пов'язані з державним втручанням у ринкові економічні процеси, розробив Т. Веблен (необхідність створення своєрідного «мозкового центру» при уряді, суттєве посилення впливу технічної інтелігенції в господарському управлінні тощо). Праці Дж. Коммонса були спрямовані на вивчення можливостей правового впливу на економіку з боку держави. У. Мітчелл та його послідовники розробляли статистичні прийоми вивчення державного впливу на досягнення економічної рівноваги.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити