Історія економічних вчень - навчальний посібник

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

Поясніть зміст ідеї, висунутої Т. Вебленом: «інститути — основа економічної поведінки»

Американського економіста Торстейна Веблена (1857— 1929) називають основоположником нового, нетрадиційного інституціонального напряму в економічній науці.

Веблен виступив проти концепції «економічної людини», що набула поширення ще за часів класиків (А. Сміта). Людина не повинна трактуватися на зразок механічної кульки, свого роду «калькулятора задоволень і тягарів». Поведінка індивідуума як споживача й учасника процесів виробництва дуже неоднозначна. Економічні інтереси становлять складну і суперечливу систему. Треба повніше враховувати соціальні умови, психологічні мотиви.

Економічна поведінка зумовлена багатьма факторами. В її основі лежать інститути: традиції, звичаї, норми поведінки, фінансові й виробничі структури.

«Всяку соціальну спільноту, — зазначав Веблен, — можна розглядати як виробничий чи економічний механізм, структура якого складається з того, що називається соціально-економічними інститутами».

Процес формування інститутів консервативний. Сформовані раніше принципи і правила не відповідають сьогоднішній ситуації і мають бути змінені.

В умовах ринкової економіки панівні класи нав'язують свої погляди й поведінку масовому споживачеві. У суспільстві закріплюються норми і стандарти, що спотворюють і ускладнюють поведінку людей. Вони наслідують не раціональні принципи і розрахунки, а «грошові канони», принципи «престижного і демонстративного споживання».

У праці «Теорія дозвільного класу» Веблен показує, що «демонстративне ледарство» і «демонстративне марнотратство» стають життєвими установками не тільки дозвільного класу. Верхівковим верствам, законодавцям «грошового рівня життя» суспільства, прагнуть наслідувати середні верстви, різні інші групи населення.

Висновок Веблена: капіталістичному суспільству притаманна не рівновага, а жорстке суперництво. Життя в цьому суспільстві — це боротьба за існування.

Підкреслюючи дедалі більшу роль інженерів, технічної інтелігенції, він вважає, що виробнича влада повинна перейти від «фінансових капітанів» до інженерів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити