Історія економічних вчень - навчальний посібник

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

Поясніть зміст ідеї, висунутої Т. Вебленом: «інститути — основа економічної поведінки»

Американського економіста Торстейна Веблена (1857— 1929) називають основоположником нового, нетрадиційного інституціонального напряму в економічній науці.

Веблен виступив проти концепції «економічної людини», що набула поширення ще за часів класиків (А. Сміта). Людина не повинна трактуватися на зразок механічної кульки, свого роду «калькулятора задоволень і тягарів». Поведінка індивідуума як споживача й учасника процесів виробництва дуже неоднозначна. Економічні інтереси становлять складну і суперечливу систему. Треба повніше враховувати соціальні умови, психологічні мотиви.

Економічна поведінка зумовлена багатьма факторами. В її основі лежать інститути: традиції, звичаї, норми поведінки, фінансові й виробничі структури.

«Всяку соціальну спільноту, — зазначав Веблен, — можна розглядати як виробничий чи економічний механізм, структура якого складається з того, що називається соціально-економічними інститутами».

Процес формування інститутів консервативний. Сформовані раніше принципи і правила не відповідають сьогоднішній ситуації і мають бути змінені.

В умовах ринкової економіки панівні класи нав'язують свої погляди й поведінку масовому споживачеві. У суспільстві закріплюються норми і стандарти, що спотворюють і ускладнюють поведінку людей. Вони наслідують не раціональні принципи і розрахунки, а «грошові канони», принципи «престижного і демонстративного споживання».

У праці «Теорія дозвільного класу» Веблен показує, що «демонстративне ледарство» і «демонстративне марнотратство» стають життєвими установками не тільки дозвільного класу. Верхівковим верствам, законодавцям «грошового рівня життя» суспільства, прагнуть наслідувати середні верстви, різні інші групи населення.

Висновок Веблена: капіталістичному суспільству притаманна не рівновага, а жорстке суперництво. Життя в цьому суспільстві — це боротьба за існування.

Підкреслюючи дедалі більшу роль інженерів, технічної інтелігенції, він вважає, що виробнича влада повинна перейти від «фінансових капітанів» до інженерів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити