Історія економічних вчень

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

 

Основними елементами ринкової економіки Т. Веблен вважав "індустрію" і "бізнес". Як він обґрунтовує це положення?

Основними елементами ринкової економіки Веблен вважав машинне виробництво ("індустрію") і систему підприємництва ("бізнес"). За його словами, матеріальною основою сучасної цивілізації є "індустрія", а спрямувальною силою — "бізнес". Він зазначав, що метою і стимулом для підприємця слугують не задоволення людських потреб, не розвиток виробництва, а одержання прибутку. Тому виникає суперечність ("дихотомія") між інтересами розвитку виробництва й інтересами підприємців. Фундатор інституціоналізму вводить поняття "психологія бізнесу", через яке пояснює мотиви поведінки підприємців.

На думку Веблена, "дихотомія" виробництва і підприємництва загострюється з економічним розвитком. Монополії збільшують свої прибутки за рахунок операцій з фіктивним капіталом, втіленим у цінних паперах, а не за рахунок зростання власне виробництва, підвищення його ефективності: "корпорація, — підкреслював Веблен, — це завжди підприємство бізнесу; вона є засобом робити гроші, а не виробляти товари". Період панування корпорацій (монополій) він вважав кульмінацією суперечностей між "індустрією" і "бізнесом". У своєму "сценарії майбутнього" Веблен передбачав встановлення влади технічної інтелігенції — "технократії". Технократична концепція американського іституціоналіста стала найважливішою частиною його теорії в цілому.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити