Історія економічних вчень - навчальний посібник

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

Основними елементами ринкової економіки Т. Веблен вважав «індустрію» і «бізнес». Як він обґрунтовує це положення?

Основними елементами ринкової економіки Веблен вважав машинне виробництво («індустрію») і систему підприємництва («бізнес»). За його словами, матеріальною основою сучасної цивілізації є «індустрія», а спрямувальною силою — «бізнес». Він зазначав, що метою і стимулом для підприємця слугують не задоволення людських потреб, не розвиток виробництва, а одержання прибутку. Тому виникає суперечність («дихотомія») між інтересами розвитку виробництва й інтересами підприємців. Фундатор інституціоналізму вводить поняття «психологія бізнесу», через яке пояснює мотиви поведінки підприємців.

На думку Веблена, «дихотомія» виробництва і підприємництва загострюється з економічним розвитком. Монополії збільшують свої прибутки за рахунок операцій з фіктивним капіталом, втіленим у цінних паперах, а не за рахунок зростання власне виробництва, підвищення його ефективності: «корпорація, — підкреслював Веблен, — це завжди підприємство бізнесу; вона є засобом робити гроші, а не виробляти товари». Період панування корпорацій (монополій) він вважав кульмінацією суперечностей між «індустрією» і «бізнесом». У своєму «сценарії майбутнього» Веблен передбачав встановлення влади технічної інтелігенції — «технократії». Технократична концепція американського іституціоналіста стала найважливішою частиною його теорії в цілому.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити