Історія економічних вчень - навчальний посібник

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

У чому полягає основна ідея праці У. Мітчелла «Економічні цикли: Проблема і її постановка»?

Обробивши величезний статистичний матеріал, американський економіст Уеслі Мітчелл (1874—1948) дійшов висновку, що не слід шукати загальні причини виникнення циклічних криз. Кожна криза має специфіку, свої причини. Економічні цикли (криза — складовий елемент, одна з фаз циклу) розгортаються під впливом багатьох сил та різноманітних факторів, що переплітаються і, як правило, взаємопосилюють один одного.

Висновок Мітчелла: економічні цикли становлять багато факторний процес. Кожен з них унікальний і потребує окремого пояснення. Визначальну роль у формуванні циклу Мітчелл відводить цінам, курсам цінних паперів, процесам, що відбуваються у сфері обігу.

Аналізу грошової системи, кредиту Мітчелл приділяв особливу увагу. Він називав гроші двигуном економічного життя і вважав, що поряд з мистецтвом «робити» гроші варто опанувати мистецтво їх витрачати (Мітчелл — автор трактату «Відсталість у мистецтві витрачати гроші»).

Завдання, вирішення якого прагнув знайти Мітчелл, полягало в тому, щоб, по-перше, прогнозувати кон'юнктуру (протягом чверті століття він відігравав визначальну роль у Національному бюро економічних досліджень); по-друге, визначити інструменти, здатні послабити циклічні коливання.

Мітчелл — автор концепції «випередження» і «запізнювання». Він зробив практичні висновки з нерівномірності динаміки оптових і роздрібних цін, руху цін і заробітної плати. Економісти, які критикували Мітчелла за недооцінку теорії, підкреслювали велику значущість його висновків і кількісного методу.

За словами В. Леонтьєва, У. Мітчеллу, його учням і послідовникам США зобов'язані великомасштабним розгортанням описової економічної статистики, без якої не тільки сучасна економічна наука, а й багато сучасних економічних установ не могли б досягти сучасного рівня розвитку.

Підходи до обчислення національного продукту були по справедливості оцінені фахівцями, що продовжували роботу в цьому напрямку. Мітчеллівський аналіз інвестицій і циклу передбачив подальші розробки і висновки теоретиків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити