Історія економічних вчень

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

 

Розкрийте сутність концепції "врівноважуючої сили" Дж. Гелбрейта?

Джон Кеннет Гелбрейт (нар. 1909 р. в Канаді) — американський економіст.

У книзі "Американський капіталізм: концепція врівноважуючої сили" (1952 р.) Гелбрейт заклав основи неоінституціоналізму, запропонувавши теорію "врівноважуючої сили", яка стала розвитком теорій монополістичної конкуренції і олігополії.

Вихідним пунктом теорії Гелбрейта стало твердження про втрату ринковою економікою здатності до саморегулювання через механізм конкуренції внаслідок концентрації економічної могутності в руках незначної кількості великих корпорацій. Функцію досконалої конкуренції за цих умов починає виконувати "врівноважуюча сила" двох монополій — продавців і покупців. Вони протистоять одна одній, їхні інтереси протилежні: монополія — продавець намагається збути товар якомога дорожче, а монополія — покупець — купити якомога дешевше. Сила сторін врівноважується шляхом правових угод, що стає регулятором ринкової економіки. На думку Гелбрейта, держава не може обмежувати діяльність таких монополій, адже це вже не чиста монополія, а олігополія. Саме олігополія й стає "врівноважуючою силою" сучасної ринкової економіки. Чим більший вплив олігополістичних ринків, тим менша необхідність державного економічного регулювання. "Зростання врівноважуючої сили, — писав Гелбрейт, — посилює здатність економіки до автоматичного саморегулювання і цим зменшує необхідність у всеохопному контролі або плануванні".

Держава, на думку Гелбрейта, змушена втручатись в економіку тільки тому, що "врівноважуюча сила" олігополій є недостатньою. Вона послаблюється або навіть зникає лише в трьох випадках:

коли попит перевищує пропозицію (зростає конкуренція покупців і ціни підвищуються);

коли пропозиція перевищує попит (зростає конкуренція продавців і ціни падають);

коли створюється абсолютна монополія покупця чи продавця.

Отже, "врівноважуюча сила" — це співвідношення попиту і пропозиції.

Гелбрейт відносить до "врівноважуючої сили" не лише олігополії, а й державу, а також профспілки, які також вважає монополіями — продавцями робочої сили.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити