Історія економічних вчень - навчальний посібник

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

Обґрунтуйте основні ідеї праці Дж. Гелбрейта «Нове індустріальне суспільство»

Базовою теорією «постіндустріального суспільства» стала концепція Гелбрейта, викладена ним у праці «Нове індустріальне суспільство» (1961 р.).

Тут Гелбрейт доводив, що застосування сучасних технологій веде до переродження «індустріального суспільства». У ринковій економіці виникають дві різні системи — «планова» і «ринкова». До першої американський інституціоналіст відніс великі корпорації, що діють на олігополістичних ринках, здійснюючи певний контроль цін, витрат виробництва, технологій, суспільства і держави, а до другої — дрібні приватні фірми, ремесло, що занепадає, сферу послуг, які позбавлені будь-якої економічної влади.

Гелбрейт засуджує «планову систему» за прояви експансії і зневагу до суспільних інтересів, що стає основою нестабільності ринкової економіки в цілому, загострення її суперечностей. Тому він пропонує серію реформ, що обмежують панування «планової системи» над державою. Цікаво, що Гелбрейт назвав їх «новим соціалізмом». Реформи повинні поставити державу на службу «ринковій системі», забезпечити зростання конкуренції і купівельної спроможності населення.

За цих умов виникає «нове індустріальне суспільство» — технологічний спосіб виробництва «постіндустріального» типу, який забезпечує високий рівень споживання товарів і послуг, а це стає основою згладжування соціальних конфліктів, відбувається «соціалізація» ринкового суспільства. У корпораціях «нового індустріального суспільства» владу матимуть не власники, а інфраструктура, стверджував Гелбрейт.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити