Історія економічних вчень

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

 

Поясніть сутність концепції "техноструктури та індустріальної системи" Дж. Гелбрейта

Термін "техноструктура" запропоновано Джоном Гелбрейтом. Це — менеджери, фахівці, учені, технологи, конструктори, які фактично забезпечують функціонування великих корпорацій. Справжня економічна влада належить їм, а не власникам, не акціонерам. Реальну силу у великих фірмах становить група висококваліфікованих, таких, що володіють необхідною інформацією і знаннями, менеджерів — технологів.

Зі зростанням розмірів корпорацій і посиленням влади інфраструктури модифікується мета економічної діяльності. Сукупна мета техноструктури вступає у суперечність із суспільними цілями. Господарями на ринках стають технократи.Монополістичний ринок має мало спільного з вільною конкуренцією. Звідси — необхідність контролю з боку держави, активне втручання органів управління в економічне життя.

У праці Гелбрейта "Нове індустріальне суспільство" з різних боків аналізуються зміни, що відбуваються в суспільстві. На перший план висуваються проблеми економічної влади, управління економікою, еволюції соціально-економічних систем.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити