Історія економічних вчень - навчальний посібник

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

Поясніть сутність концепції «техноструктури та індустріальної системи» Дж. Гелбрейта

Термін «техноструктура» запропоновано Джоном Гелбрейтом. Це — менеджери, фахівці, учені, технологи, конструктори, які фактично забезпечують функціонування великих корпорацій. Справжня економічна влада належить їм, а не власникам, не акціонерам. Реальну силу у великих фірмах становить група висококваліфікованих, таких, що володіють необхідною інформацією і знаннями, менеджерів — технологів.

Зі зростанням розмірів корпорацій і посиленням влади інфраструктури модифікується мета економічної діяльності. Сукупна мета техноструктури вступає у суперечність із суспільними цілями. Господарями на ринках стають технократи.Монополістичний ринок має мало спільного з вільною конкуренцією. Звідси — необхідність контролю з боку держави, активне втручання органів управління в економічне життя.

У праці Гелбрейта «Нове індустріальне суспільство» з різних боків аналізуються зміни, що відбуваються в суспільстві. На перший план висуваються проблеми економічної влади, управління економікою, еволюції соціально-економічних систем.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити