Історія економічних вчень - навчальний посібник

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ

Література

Веблен Т. Теория праздного класса. — М.: Прогресс, 1984.

Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество. — М.: Прогресс, 1969.

Економічна енциклопедія: У 3 т. — К.: Академія; Т.: ТАНГ, 2001.

Історія економічних вчень: Підручник / Л.Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко та ін. — К., 2001. — Розд. XIV.

Ковальчук В. М., Сарай М. І. Економічна думка минулого і сьогодення: Навч. посіб. — Т., 2000. — Розд. 8. — Гл. 21—24.

Коуз Р. Фирма, рынок и право. — М., 1993.

Леоненко П. М., Юхименко П. І. Історія економічних учень: Навч. посіб. — К.: Знання — Прес, 2000. — Ч. IV. — 16—18, 20. Майбурд Е. М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. — М., 1996. — Гл. 30.

Сорокина Т. Торстен Веблен: его место в науке // Экон. науки. — 1990. — № 7.

10. Ядгоров Я. С. История экономических учений. — М., 1999. — Тема 19.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити